Božie milosrdenstvo v akcii

Dňa 11. 10. 2016 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom „Božie milosrdenstvo očami sv. Faustíny“. Prednášku moderoval o. Róbert Slotka a jeho hosťom bola sestra Clareta Fečová. Na úvod svojej prednášky o Božom milosrdenstve nám sestra Clareta porozprávala skutočný príbeh o záchrannej akcii dvojročného chlapca Adama, ktorý trpel námesačnosťou...

pokračovať v čítaní

Účastníci SDM: Odkaz SDM v Krakowe

Dňa 4.10.2016 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška na tému SDM Krakov. Hosťami boli kapláni UPaC – o. Jozef Žvanda, o. Róbert Slotka, o. Dušan Galica a študenti Peter Dérer a Matej Stachera. Ešte pred vstupom do aktuálnej témy sa nám prihovoril pán prorektor prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD., ktorý...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU – Ing. Juraj Kuniak: Stratený vo veľkosti neba

Posledná prednáška (19. 4. 2016) z cyklu prednášok „Hosť na KU“ patrila literátovi Ing. Jurajovi Kuniakovi, ktorý nás chcel voviesť do veľkosti neba cez vlastnú tvorbu.   Prednáška bola rozdelená na tri časti. V prvej sa pán Kuniak venoval básnickej zbierke „Za mestom“ (2015), následne prešiel k prozaickému dielu „Krajina vo...

pokračovať v čítaní

Mgr. Františka Neupauera, PhD.:  Vladimír Jukl a Silvester Krčméry

Dňa 12. 4. 2016 sa v rámci podujatia „Hosť na KU“ uskutočnila historická prednáška Mgr. Františka Neupauera, PhD o významných predstaviteľoch slovenskej podzemnej cirkvi v období komunistickej totality – Vladimír Jukl a Silvester Krčméry. Jeho slová vychádzali zo  svedectiev a osobných skúseností so spomínanými osobnosťami. Pár slov o osobnostiach: Silvester Krčméry (5. 8. 1924 – 10. 9....

pokračovať v čítaní

Mons. Andrej Imrich: Identita, základ ľudskej dôstojnosti

Do intelektuálnej formácie „Hosť na KU“ v utorok 5.4.2016 prispel emeritný pomocný biskup spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich s témou o identite človeka. Otec biskup rozvinul tému v nasledujúcich bodoch: darca identity, identita človeka ako muža a ženy, identita rodiny, narušenie ľudskej identity a jej obnovenie i povýšenie na kresťanskú identitu, identita cirkvi, identita školy a Katolíckej univerzity...

pokračovať v čítaní

Jubilejné roky v dejinách Cirkvi

Na podujatí intelektuálnej formácie „Hosť na KU“ sme 8. 3. 2016 privítali nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka. Otec biskup nás voviedol do problematiky jubilejných rokov v dejinách Cirkvi, ktorú sa snažil odprezentovať v historických súvislostiach. Svoj výklad v prezentácii podložil historickými artefaktami, ako boli napríklad mapy, vatikánske mince, filatelistické známky a dobové...

pokračovať v čítaní

Fenomén okultizmu a jeho prejavy na Slovensku

ThDr. ICDr. PaedDr. Jozef Maretta, PhD.: Fenomén okultizmu a jeho prejavy na Slovensku Dňa 1.3.2016 sa v rámci intelektuálnej formácie Hosť na KU uskutočnila prednáška Jozefa Marettu, gréckokatolíckeho kňaza a exorcistu Prešovskej archieparchie,  na tému okultizmu a jeho prejavov na Slovensku. Prednáška bola zameraná na základné oblasti najčastejšej realizácie okultizmu v našej krajine. Dobrovoľný príklon...

pokračovať v čítaní

Príroda odhaľuje Božiu slávu

Dňa 23. 2. sa v rámci intelektuálnej formácie Hosť na KU uskutočnila prednáška doc. Miroslava Sanigu, CSc. na tému „Príroda odhaľuje Božiu slávu“. Pán docent nás motivoval k tomu, aby sme sa na prírodu pozerali očami Božích detí a velebili Stvoriteľa za všetko stvorenie či už ide o vodu, lúče...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup

V utorok 16.2.2016 sa o 16:16 hod. na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnilo ďalšie tradičné podujatie s názvom Hosť na KU. Komentár k encyklike o milosrdenstve sv. Jána Pavla II. „Dives in Misericordia“ predniesol rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Úvod témy bol venovaný encyklikám vo všeobecnosti, t.j. kto ich...

pokračovať v čítaní