Povolanie je ako výstup na vysokú horu

Dňa 7.3.2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom – Božie volanie a odpoveď človeka. Hosťami otca Róberta boli tentokrát štyria dominikáni z Košíc: br. Alan Ján Dely OP, br. Samuel Peter Lovás OP, s. Daniela Monika Promčáková OP a s. Adriána Anna Medvecká OP. Prednáška sa uskutočnila pri...

pokračovať v čítaní

Opravdivá láska neodporuje svätosti

Dňa 28.2.2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Dynamika lásky. Hosťom otca Róberta Slotku bol rímsko-katolícky kňaz, ThLic. Róbert Neupauer, ktorý je odborníkom na teológiu tela a je poverený pastoračnou službou pre snúbencov a rodiny v Spišskej diecéze. Podstata ľudskej lásky Prednáška sa opierala o teológiu tela Jána Pavla...

pokračovať v čítaní

Ján Vojtaššák: Vedel, čo je slabosť a vedel, čo je odpustenie

21.02.2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Životné osudy biskupa Jána Vojtaššáka z čias komunistickej perzekúcie. Hosťom o. Róberta bol HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., ktorý sa pokúsil urobiť objektívny historický prierez dvadsiatich rokov politického prenasledovania Jána Vojtaššáka. Na úvod prednášky otec Hromják poukázal na jednostrannosť, ktorá je...

pokračovať v čítaní

Svätá Zem, miesto poznačené postavou Ježiša Krista

14. 2. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prvá prednáška tohto semestra pod názvom – Sprevádzanie po Svätej Zemi s hosťom ThDr. Štefanom Novotným, PhD., ktorý pravidelne sprevádza pútnikov po Svätej Zemi.   Na začiatku prednášky nám upresnil geografické rozloženie Svätej Zeme (dozvedeli sme sa, že jej...

pokračovať v čítaní

Politika na princípe kresťanských hodnôt nie je utópiou

Dňa 29. 11. 2016 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila posledná prednáška v tomto semestri pod názvom Viera a politika. Prednášku moderoval o. Róbert Slotka a jeho hosťom bol primátor mesta Levoča a zároveň podpredseda strany KDH – PaedDr. Milan Majerský. Prednáška zahŕňala hneď niekoľko tematických okruhov, a to  jednak z oblasti komunálnej...

pokračovať v čítaní

Milosrdenstvo bez emócií neexistuje

Dňa 22. 11. 2016 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Milosrdenstvo bez emócií. Prednášku moderoval o. Dušan Galica a jeho hosťom bol SSDr. Blažej Štrba, PhD. Na úvod prednášajúci načrtol polemiku o tom, či existuje milosrdenstvo bez emócií. Svoju odpoveď sčasti odvodil od slovníkových definícií a charakteristík emócie: Emócia...

pokračovať v čítaní

Projekty charity

Dňa 15.11.2016 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Projekty charity. Prednášku moderoval o. Róbert Slotka a jeho hosťom bol biskup spišskej diecézy Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. Prednáška bola zameraná na projekty Slovenskej katolíckej charity (SKCH). Táto organizácia vznikla v roku 1927 s cieľom zabezpečiť organizačnú stránku...

pokračovať v čítaní

Ľudské telo je listom od Stvoriteľa

Dňa 8. 11. 2016 sa v Aule Jána Pavla II. v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom – Partnerské vzťahy. Prednášku opäť moderoval o. Róbert Slotka a jeho hosťom bol o. Pavol Hudák. Témou prednášky bolo budovanie vzťahov s dôrazom na predmanželskú čistotu. Na začiatku o. Pavol zdôraznil, že Katolícka...

pokračovať v čítaní

Manželstvo je ten najvzácnejší poklad

Dňa 18.10.2016 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Dobrá príprava do manželstva. Prednášku opäť moderoval o. Róbert Slotka a jeho hosťom bol Mgr. Jaroslav Chanas, MPA. Prednáška vychádzala z úvodnej premisy o úlohe manželstva v živote človeka: cieľom nášho života je stať sa svätými a zjednotiť sa s Bohom. V manželstve...

pokračovať v čítaní