Hosť na KU: Hovoriť o očkovaní je stále aktuálne

Dňa 14. 11. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Problematika očkovania. Hosťom o. Róberta Slotku boli tentokrát Mgr. Marek Benčík a ThLic. Ján Viglaš, ktorí nám priblížili pohľad na očkovanie zo zdravotníckeho a etického hľadiska. Historické pozadie zavedenia vakcinácie Na začiatku nám Mgr. Marek Benčík priblížil...

pokračovať v čítaní

Titusa Zemana pochopí len ten, kto má úctu ku kňazskému povolaniu

Dňa 7. 11. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom – Odkaz blahoslaveného Titusa Zemana. Prednáška sa uskutočnila pri príležitosti nedávneho blahorečenia dona Titusa Zemana a hosťom o. Róberta Slotku bol Ing. ThLic. Jozef Luscoň, SDB. Titusova cesta ku kňazskému povolaniu Don Titus Zeman sa...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU – Pieseň piesní: oslava lásky bez hriechu

Dňa 24.10.2017 sa v priestoroch Katolíckej univerzity uskutočnila prednáška pod názvom Jahveho plameň. Išlo o symbolickú exegézu starozákonnej knihy Pieseň piesní (Vľp 8, 5 – 7) a prednášal ju hosť otca Róberta Slotku – SSLic. Vladimír Peregrim, SDB. Božia alebo ľudská láska? Pieseň piesní je kniha Starého zákona, ktorú z hľadiska hebrejského aj kresťanského kánonu...

pokračovať v čítaní

Fatimské zjavenia: kľúčová je podstata, nie forma

Dňa 17. 10. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Fatima očami sprievodcu. Hosťom otca Dušana Galicu bol Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD., ktorý už niekoľko rokov sprevádza pútnikov na posvätných miestach. Aké je to, keď je kňaz sprievodcom na zájazdoch a púťach? Otec Gavenda...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU v AR 2017/18

Aj v nastávajúcom akademickom roku chceme pokračovať v podujatí „Hosť na Katolíckej univerzite“, ktoré je ponukou na intelektuálny a duchovný rast spoločenstva Katolíckej univerzity i záujemcov z mimo univerzitného prostredia. V zimnom semestri chceme ponúknuť týchto hostí s nasledujúcimi témami: 03.10. 2017     Kňazi z UPaC: Pešia púť Fatima – Santiago de Compostela za KU 10.10. 2017    ...

pokračovať v čítaní

Homeopat nepotrebuje lekársky diplom

Dňa 25. 4. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila posledná prednáška tohto semestra pod názvom Vedecký pohľad na homeopatiu. Hosťom otca Róberta Slotku bola RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD., ktorá nám porozprávala o pozadí vzniku homeopatie, ako aj o základných princípoch výroby homeopatických liečiv. Kto stál za vznikom homeopatie? Vznik...

pokračovať v čítaní

Ako sa vyznať vo svojom srdci?

Na podujatí „Hosť na KU“ sme 4. 4. 2017 privítali kňaza košickej arcidiecézy PhDr. Mgr. Imricha Degra, PhD s témou – Rozlišovanie duchov. O čom bola prednáška? Hosť vo svojej prednáške vychádzal z objektu skúmania, pokračoval rozdelením impulzov, stanovením cieľu duchovného rozlišovania a uviedol kritériá i konkrétne prejavy pôsobenia Božieho ducha, zlého ducha a ľudského...

pokračovať v čítaní

Multikultúrna Európa potrebuje dialóg

Dňa 21. 3. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Dialóg s islamom. Hosťom o. Róberta Slotku bol doc. ThDr. PaeDr. Róbert Sarka, PhD, ktorý nám objasnil základné princípy islamu a zásady, ktoré je potrebné zachovávať pri komunikácii s príslušníkmi islamského náboženstva. História vzniku islamu Zakladateľom islamského náboženstva bol...

pokračovať v čítaní

Práca forenzných antropológov: dobrodružstvo s hodinami štúdia

Dňa 14. 3. 2016 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Forenzná expertíza ostatkov sv. Jána Almužníka v Bratislave, ktorá  sa tentokrát konala v spolupráci s katedrou religionistiky a náboženskej výchovy FFKU. Hosťami o. Jozefa Žvandu boli forenzní antropológovia prof. MUDr. František Novomeský, PhD. a MUDr. František Štuller, PhD. Čo sú...

pokračovať v čítaní