Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť… (Mládežka 23.1.2012)

Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. (Mk 4, 24) Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, obvinili Ježiša, že je posadnutý Belzebulom a mocou kniežaťa zlých duchov  vyháňa zlých duchov. Ale Ježiš na margo tohto krivého a nelogického...

pokračovať v čítaní

Mládežka 28.11.2011

autor: o. Pavol Dzivý, SDB Božia prozreteľnosť. Boh chce vyrovnať aj kľukaté cesty nášho život. Riadi Boh svet a môj život? Ano, ale tajomním spôsobom: Boh vedie všetko cestami, ktoré pozná jedine on, v ústrety konečnému naplneniu. Z jeho rúk nemôže ani okamih vypadnúť nič z toho, čo stvoril. V Božích rukách...

pokračovať v čítaní

Mládežka 19.9.2011

„Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo“ (Lk 8, 16). Tieto slová nás vítajú dnes na Katolíckej univerzite na prahu nového akademického roka. Vítajú nás slová Pána Ježiša o svetle. Svetlo je kľúčové v...

pokračovať v čítaní