Buď vôľa Tvoja

Z pohľadu osoby existujú len dva druhy vôle: moja vôľa a vôľa tých druhých.             V modlitbe „Otče náš“ hovoríme slová „buď vôľa Tvoja, Bože“, teda nech sa stane nie to čo chcem ja, ale to čo chceš Ty, Bože.             Poďme však najprv k tomu, čo to znamená „moja vôľa“.             Vo...

pokračovať v čítaní

Kázeň z vysokoškolskej sv. omše, Pondelok 27.10.2014 – Clieb náš každodenný daj nám dnes…

  „Chlieb náš každodenný daj nám dnes…“ Dnes spoločne uvažujeme nad štvrtou prosbou Otčenáša: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes!“ Emeritný pápež Benedikt XVI. v knihe Ježiš Nazaretský hovorí, že táto prosba sa zdá najľudskejšia zo všetkých prosieb. Pán, ktorý obracia náš pohľad na to, čo je podstatné, predsa len vie...

pokračovať v čítaní

Príhovor na mládežníckej sv. omši, 6. 10. 2014

Známy český herec Bolek Polívka má viacero komédií, ale aj jeden veľmi vážny film. Filmoví technici hovoria, že je to snáď najhoršie dielo Boleka Polívku. Film sa volá „Zapomenuté světlo“ a Bolek Polívka v ňom hrá serióznu postavu dedinského farára počas komunizmu. Pamätám si jednu scénu z filmu, kedy Bolek Polívka káže...

pokračovať v čítaní

Kázeň z vysokoškolskej svätej omše 25. marec 2014 – Oslava Boha, Otca Života za dar života

Slávnosť zvestovania Pána je udalosťou, keď archanjel Gabriel zvestuje Panne Márii, že sa stane matkou Božieho Syna. „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn“, hovorí archanjel Gabriel Márii (Porov. Lk 1, 25). Čo prežíva Mária vo svojom...

pokračovať v čítaní

Kázeň z vysokoškolskej svätej omše, 10.02.2014 – Manželstvo viac ako papier

V tomto týždni od 10. do 16. februára 2014 už po štvrtýkrát na Slovensku prebieha aktivita Týždeň za manželstvo.  Mnohí ľudia v našej krajine, a nie sú medzi nimi iba kresťania, stále považujú manželstvo za veľký dar pre spoločnosť. Zároveň pociťujú, že táto najstaršia ľudská inštitúcia z roka na rok podstupuje negatívne tlaky zo...

pokračovať v čítaní

Otec biskup Tomáš Galis medzi nami

Na poslednej mládežníckej sv. omši (9. 12.) zavítal do nášho univerzitného spoločenstva žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Otec biskup nám na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie odovzdal hodnotný príhovor, sprítomnil nám Eucharistiu, požehnal a odovzdal sochu Panny Márie z Aparecidy.   Vo svojom príhovore sa venoval obsahu pravdy viery Nepoškvrneného počatia Panny...

pokračovať v čítaní

Príhovor na mládežníckej sv. omši 25. 11. 2013 – Kristus v centre nášho života

V dnešnom príhovore som sa inšpiroval z stretnutia svätého otca Františka s mladými počas Svetových dní mládeže v Brazílii na pláži Copacabana. Pápež bol naplnený entuziazmom, radosťou a bezprostrednou spontánnosťou, ktorú čerpal z tejto masy mladých ľudí. Povzbudzoval ich, aby sa nebáli stať sa priateľmi a učeníkmi Ježiša Krista, svedkami jeho evanjelia. Tieto slová patria aj...

pokračovať v čítaní

Príhovor pri mládežníckej sv. omši 18. 11. 2013 – Kristus je našou posilou

V dnešný príbeh evanjelia sa odohrával pri Jerichu. Poprednou postavou príbehu bol žobrák. Aká bola jeho situácia? Bol slepý, sedel pri ceste, vystieral ruku, ľudia ho častovali všeličím. Keď sa dopočul, že po blízku prechádza Ježiš, začal hlasne kričať na Ježiša. Jeho hlas neutíchol, ani keď ho okrikovali. Ježiš ho pozval...

pokračovať v čítaní

Príhovor Mons. Jozefa Haľka, pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy, na vysokoškolskej sv. omši v pondelok 18.02.2013 v Ružomberku

Milí študenti, bratia a sestry! Aké úžasné je môcť si prečítať text evanjelia formulovaný slovami, ktorým dobre rozumieme, s ktorými už máme nejakú skúsenosť, pretože aj my sami sme ich v rôznych súvislostiach a v rôznych kontextoch vyslovili. Aké úžasné je nemať jazykovú bariéru a rozumieť všetkému  v jazyku, v ktorom hovoríme od detstva. Je to aj preto,...

pokračovať v čítaní

Mládežka 15. 10. 2012 – prepis príhovoru: prof. Tadeusz Zasepa

Drahí bratia kňazi, moji najdrahší študenti! Dnes je pred nás vo Svätom Písme  postavená veľmi zaujímavá otázka. Pravda, vo Svätom Písme je mnoho otázok. Ale tá jedna, ktorú mám na mysli, je naozaj veľmi zaujímavá a korešponduje s  Rokom viery, ktorý bol vyhlásený pápežom Benediktom XVI. Tá otázka znie: Nájde Syn...

pokračovať v čítaní