Príhovor Mons. Jozefa Haľka, pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy, na vysokoškolskej sv. omši v pondelok 18.02.2013 v Ružomberku

Milí študenti, bratia a sestry! Aké úžasné je môcť si prečítať text evanjelia formulovaný slovami, ktorým dobre rozumieme, s ktorými už máme nejakú skúsenosť, pretože aj my sami sme ich v rôznych súvislostiach a v rôznych kontextoch vyslovili. Aké úžasné je nemať jazykovú bariéru a rozumieť všetkému  v jazyku, v ktorom hovoríme od detstva. Je to aj preto,...

pokračovať v čítaní

Mládežka 15. 10. 2012 – prepis príhovoru: prof. Tadeusz Zasepa

Drahí bratia kňazi, moji najdrahší študenti! Dnes je pred nás vo Svätom Písme  postavená veľmi zaujímavá otázka. Pravda, vo Svätom Písme je mnoho otázok. Ale tá jedna, ktorú mám na mysli, je naozaj veľmi zaujímavá a korešponduje s  Rokom viery, ktorý bol vyhlásený pápežom Benediktom XVI. Tá otázka znie: Nájde Syn...

pokračovať v čítaní

Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť… (Mládežka 23.1.2012)

Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. (Mk 4, 24) Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, obvinili Ježiša, že je posadnutý Belzebulom a mocou kniežaťa zlých duchov  vyháňa zlých duchov. Ale Ježiš na margo tohto krivého a nelogického...

pokračovať v čítaní

Mládežka 28.11.2011

autor: o. Pavol Dzivý, SDB Božia prozreteľnosť. Boh chce vyrovnať aj kľukaté cesty nášho život. Riadi Boh svet a môj život? Ano, ale tajomním spôsobom: Boh vedie všetko cestami, ktoré pozná jedine on, v ústrety konečnému naplneniu. Z jeho rúk nemôže ani okamih vypadnúť nič z toho, čo stvoril. V Božích rukách...

pokračovať v čítaní

Mládežka 19.9.2011

„Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo“ (Lk 8, 16). Tieto slová nás vítajú dnes na Katolíckej univerzite na prahu nového akademického roka. Vítajú nás slová Pána Ježiša o svetle. Svetlo je kľúčové v...

pokračovať v čítaní