Príhovor na mládežníckej sv. omši (17. 10. 2016): Boh prítomný v ľuďoch

Keď sme účastní na krížovej ceste, rad radom od prvého zastavenia až po posledné, vidíme utrmácaného, špinavého a slabého Ježiša, vtedy v nás vytryskne otázka: kde je tu Boh? Ak sa otvorenými očami pozeráme na spoločnosť v ktorej žijeme, na politiku, na rodiny, vzťahy, na korupciu, na všetky tie nespravodlivosti, pretvárky a divadlá, a...

pokračovať v čítaní

Modlitba, Angažovanosť, Budovanie. Kázeň z vysokoškolskej svätej omše, Pondelok 24.10.2016, prof. František Trstenský, PhD., prorektor KU

Vychádzam z príhovoru sv. Otca, ktorý adresoval mladým mal na vigíliu., tzn. v sobotu večer. Jeho príhovor utkvel mnohým v pamäti, lebo hovoril o nebezpečenstve, že sa staneme gaučovými kresťanmi. Ponúkam Vám z tohto príhovoru tri kľúčové slová. Modlitba. Modlime sa za svoju krajinu, za naše milované Slovensko. To milované nemá byť klišé. Predpokladom pekného...

pokračovať v čítaní

Kázeň na vysokoškolskej svätej omši 25.4.2016: Svedkovia milosrdenstva – Munkovci

Na mládežníckej svätej omši sme privítali hosťa pátra Ondreja Gabriša SJ, ktorý nám priblížil život božích služobníkov Františka a Tomáša Munkovcov. Minulý rok bola ukončená diecézna fáza procesu ich blahorečenia na sedemdesiate výročie od ich úmrtia (22. 4. 1945). Ich životné svedectvo je aktuálne v posolstve milosrdenstva, ktoré môžeme vidieť predovšetkým pri...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša 18.04.2016, Kázeň pátra Františka Kovaľa, SJ: Daj mu jesť, piť, zaodej ho…

Medzi všetkými skutkami úcty a lásky k človeku vynikajú skutky milosrdenstva. Sú to také skutky lásky, ktorými odstraňujeme alebo aspoň umenšujeme materiálnu i duchovnú biedu našich blížnych. Sväté písmo nás k nim vyzýva na mnohých miestach. Najradikálnejšie k nim vyzýva Kristovo podobenstvo o poslednom súde a zároveň konkretizuje aj ich...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša 11.04.2015: Stať sa mužmi a ženami Božieho milosrdenstva

Milí mladí priatelia! Sme vo veľkonočnom období vo Svätom roku Milosrdenstva. Pápež František, podobne, ako jeho vzácni predchodcovia, vo svetle Ducha Svätého nanovo pocítil, že nie vojny, nie násilie, nie zbrane ukončia špirálu násilia, špirálu vojen, špirálu terorizmov, špirálu zla, ale jedine láska. Jedine láska, Božie Milosrdenstvo má túto silu....

pokračovať v čítaní

Kázeň na mládežnícku sv. omšu, 4. 4. 2016: Sláviť sviatok počatia – počatiny

Pri poslednom diecéznom stretnutí mládeže v Smižanoch som stretol mladú rodinku. Matka vo svojich rukách na kolenách držala spokojné, usmievajúce sa ročné dieťatko. Oproti sedel otec, ktorý obedoval a potom sa manželia vystriedali. Dieťa v ich rodine bolo prijaté, objaté láskou milujúcich rodičov. Boží Syn sa stáva človekom, prináša spásu do koreňov existencie...

pokračovať v čítaní

Kázeň na mládežníckej sv. omši, 14. 3. 2016: Objaviť spovednicu ako miesto milosrdenstva

Na úvod by som vám chcel priblížiť jednu príhodu. Rodičia poslali svojho syna do rabínskej školy. Keď sa po roku vrátil, otec sa opýtal syna: „Čo si sa naučil? “ A syn mu odpovedal: „Naučil som sa, že Pán, miluje svoj izraelský národ.“ Otec mu povedal: „Ale to viem i bez...

pokračovať v čítaní

Príhovor na mládežníckej sv. omši, 29. 2. 2016: Milosrdenstvo u proroka Izaiáša a Ozeáša

Čo vieme o prorokovi Izaiášovi? Jeho meno z hebrejčiny znamená „Pán je spása.“ Pôsobil v Južnom/Judskom kráľovstve v čase náboženskej a politickej krízy v rokoch 740 – 687 pred Kr. Veľmi pekný text o milosrdenstve u Izaiáša nachádzame v tejto časti: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona...

pokračovať v čítaní

Príhovor na mládežníckej svätej omši, 7.3.2016: Milosrdenstvo v Lukášovom evanjeliu (Lk 15)

Pán prorektor František Trstenský vo svojom tematickom príhovore rozoberal biblické posolstvo Lk 15 v troch podobenstvách o stratených: o drachme, ovci a  synovi. Lk 15 nazývame aj skvostom evanjelia a špičkou ľadovca. Otec František sa snažil nájsť niť, ktorá prechádza celým textom Lukášovho evanjelia. Atmosféru Lukášovho evanjelia nachádzame v prvej kapitole, kde evanjelista venuje svoj...

pokračovať v čítaní

Kázeň na mládežníckej sv. omši, 15. 2. 2016: Zhrešil som, volám o milosrdenstvo

Milí priatelia, verím že poznáte proroka Izaiáša, ten napísal: „Milosrdenstvo Pánovo chcem hlásať.“ /63,7/ Stojac pred vami chcem v tejto chvíli hlásať to isté: Milosrdenstvo Pánovo – Boh je milosrdný k človeku. Možno budem konkrétnejší ako on a poviem: Boh je milosrdný k vám študentom, čo hľadáte cestu k budúcnosti a môžete sa pomýliť. To „pomýliť...

pokračovať v čítaní