Vysokoškolská svätá omša, 30.10.2017. Téma: Bohoslužba slova. Kazateľ: o. František Trstenský, prorektor KUKovaľ, SJ

Keď hovoríme o svätej omši, môže majú rozdeliť na dve hlavné časti: Bohoslužba slova a Bohoslužba obety. Pri obidvoch týchto častiach nám Cirkev hovorí, že ide o stôl: stôl Božieho slova a stôl Kristovho tela a krvi. Stôl znamená spoločenstvo, na ktorom sa zúčastňujú bratia a sestry. Stôl znamená aj sýtenie. Prichádzam na...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, 23.10.2017. Téma: Glória. Kazateľ: p. František Kovaľ, SJ

„Sláva Bohu na výsostiach“(latinsky: Gloria in excelsis Deo) je začiatok prastarého a ctihodného hymnu. Sú to slová anjelov, slová nebeského zástupu, ktorý spieval pri Ježišovom narodení… to je radosť neba. Áno, nebo sa aj takto raduje. My, spievajúc hymnus, sa pridávame k tomuto zástupu. Sme zmiešaní s anjelmi. (Hovorí sa tomu zmiešaný...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, 16.10.2017. Téma: Kyrie eleison. Kazateľ: o. Dušan Galica, univerzitný kaplán

Tematická kázeň pre vysokoškolákov, pri ktorej vykladáme jednotlivé časti sv. omše Ak ste videli film Gladiátor, určite sa rozpomeniete na scénu, keď ľudia začali kričať „Maximus, Maximus…“ Keď si v mysli sprítomníte ten krik, tak si budeme vedieť približne predstaviť, ako to vyzeralo, keď prechádzal cisár cez rímske fórum po Via...

pokračovať v čítaní

Kázeň na prvej mládežníckej sv. omši v AR 2017/18

O čom to bude? Duchovná púť AR 2017/18 začína blahorečením don Titusa Zemana a smeruje ku Národnému stretnutiu mládeže P 18. Celá táto púť sa uskutoční v sprievode Fatimskej Panny Márie a sv. Martina. Preto sa počas mládežníckych sv. omší v zimnom semestri budeme učiť – ako sa plnohodnotne nasýtiť z Božích darov sv. omše,...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, Pondelok 24.04.2017. Téma: Panna Mária, Matka, ktorá zjednocuje rodinu a pomáha jej

Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody...

pokračovať v čítaní

Kázeň z mládežníckej sv. omše, 3. 4. 2017: Fatima a eschatológia

S čím je Fatima spojená? Fatima nadväzuje na Lurdy a rozvíja posolstvo Panny Márie. Fatima Božie zjavenie dokresľuje. Charakteristikou Fatimy je eschatológia, pozemský život je prípravou na skutočný, večný život. Ako sú predstavené posledné veci vo fatimskom posolstve? Panna Mária sa pri zjaveniach nazýva ako „posol z neba,“  je darom od svojho Syna....

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, pondelok 20.03.2017: Spravodlivý a mlčiaci Jozef

Keď sledujeme príbeh svätého Jozefa, ktorého evanjelista Matúš nazýva spravodlivým zistíme, že v evanjeliovom príbehu Jozef neprehovorí ani slovo. Jozef je mlčiacim mužom. Ale je to správne mlčať, keď treba hovoriť? Je správne mlčať, keď sa vôkol nás deje nespravodlivosť? Je vôbec Jozef spravodlivý, keď toľko mlčí? Kedy treba hovoriť a kedy...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša. Pondelok 27.02.2017. P. František Kovaľ, SJ: O pôstnom pokání, resp. Ty si vysokoškolák a v pôste ťa to musí posúvať kdesi vyššie…

Pamätáte sa, keď Zebedejovi synovia, Jakub a Ján prosili Ježiša, aby mohli sedieť v Božom kráľovstve po jeho pravici a ľavici? Ten sa ich pýtal: „Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Odpovedali: „Môžeme.“ Ježiš im potvrdil: „Áno, budete piť z kalicha, z ktorého ja pijem.“ V čase pôstu –...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, pondelok 20.02.2017. Téma: Fatimské tajomstvo

V tomto roku si pripomíname sté výročie zjavení Panny Márie trom malým pastierikom vo Fatime v Portugalsku. Aký význam majú tieto znamenia pre nás, pre túto dobu, v ktorej žijeme? Toto je otázka, na ktorú sa budeme usilovať dať aspoň čiastočnú odpoveď počas našich vysokoškolských svätých omší. Dnes chcem túto tému otvoriť a trocha nám...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša 14.11.2016 – Odkaz svätého Martina

V čase od 11.11.2016 do 11.11.2017 prebieha v spišskej diecéze Jubilejný rok sv. Martina, ktorý je patrónom tejto diecézy, a to v súvislosti s 1700 rokmi od jeho narodenia a 1620 rokmi od jeho smrti. Ako sa uvádza v Manuáli k sláveniu roka sv. Martina, životopis tohto svätca, ktorý spísal jeho žiak Sulpicius Severusje, je prvým...

pokračovať v čítaní