Príhovor na mládežníckej svätej omši, 7.3.2016: Milosrdenstvo v Lukášovom evanjeliu (Lk 15)

Pán prorektor František Trstenský vo svojom tematickom príhovore rozoberal biblické posolstvo Lk 15 v troch podobenstvách o stratených: o drachme, ovci a  synovi. Lk 15 nazývame aj skvostom evanjelia a špičkou ľadovca. Otec František sa snažil nájsť niť, ktorá prechádza celým textom Lukášovho evanjelia. Atmosféru Lukášovho evanjelia nachádzame v prvej kapitole, kde evanjelista venuje svoj...

pokračovať v čítaní

Kázeň na mládežníckej sv. omši, 15. 2. 2016: Zhrešil som, volám o milosrdenstvo

Milí priatelia, verím že poznáte proroka Izaiáša, ten napísal: „Milosrdenstvo Pánovo chcem hlásať.“ /63,7/ Stojac pred vami chcem v tejto chvíli hlásať to isté: Milosrdenstvo Pánovo – Boh je milosrdný k človeku. Možno budem konkrétnejší ako on a poviem: Boh je milosrdný k vám študentom, čo hľadáte cestu k budúcnosti a môžete sa pomýliť. To „pomýliť...

pokračovať v čítaní

Kázeň pri  mládežníckej svätej omši 8. 2. 2016: Dobrý recept  na manželstvo

Tematická kázeň začala dvoma postrehmi. Otec arcibiskup Rangúnu pri Eucharistickom kongrese na Filipínach skonštatoval, že „najväčším nebezpečenstvom pre spoločnosť nie je terorizmus, ale rozpad rodín“. V druhom postrehu zaznela skúsenosť s malým miništrantom, ktorý zaujal tým, že chcel po svätej omši z vlastnej iniciatívy kúpiť rodičom lístky na ples. Tento negatívny a pozitívny postreh...

pokračovať v čítaní

Kázeň na mládežníckej sv. omši, 14. 12. 2015: Ženích a Nevesta

Advent je obdobie v ktorom očakávame toho, „ktorý prichádza“ a ten kto prichádza, je anjelom nazvaný Ježiš. Je to Boží Syn, ale to nie je všetko, čo o ňom vieme. Keď prídeš k zrelosti, trošku pochopiť Božiu lásku, pochopíš aj to, že v ňom prichádza náš ženích – tvoj ženích, lebo on je...

pokračovať v čítaní

Kázeň z mládežníckej sv. omše, 23. 11. 2015: Poslušnosť, dar pre všetkých

Byť IN v tomto roku, znamená dostať sa do tém Roku zasväteného života. Chcem vám ponúknuť zamyslenie nad evanjeliovou radou – poslušnosť. Keď sa ma niekto spýta, ako sa ti pracuje s mladými na KU, odpovedám jednoducho: „ Keď sa im chce, tak poslúchajú, keď nechcú, neposlúchajú.“ Má zmysel uvažovať o poslušnosti?...

pokračovať v čítaní

Mládežnícka sv. omša, 26. 10. 2015: Čistota a vnímavé oči

Svoj príhovor chcem začať z knihy Genezis, kde je napísané: „Na počiatku stvoril Boh muža a ženu“. A do muža a ženy, vložil silný sexuálny náboj, aby tak bytostne zabezpečil pretrvanie ľudského rodu. To je tá najzrejmejšia úloha sexuality. Aby sme boli mamy a otcovia. No sexualita je votkaná nielen do tela, ale...

pokračovať v čítaní

Poslaním chlapca je byť mužom, poslaním každého muža je byť otcom

Apoštol Pavol Korinťanom napísal:  „Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.“ (1Kor 3, 11) Inými slovami to znamená, že čím skôr sa zbavíš detského spôsobu uvažovania, reči a konania a čím skôr budeš...

pokračovať v čítaní

Kázeň z vysokoškolskej sv. omše 30.03.2015 – Hodnota manželstva

Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a dom sa naplnil vôňou oleja. Už predtým sa dom naplnil vôňou služby. Marta posluhovala Ježišovi, aby bol v tomto dome prijatý, aby mu nič nechýbalo, aby sa mohol občerstviť a nasýtiť, veď láska ide cez žalúdok. Dom sa naplnil aj vôňou...

pokračovať v čítaní

Kázeň na mládežníckej sv. omši, 2. 3. 2015 – Miera milosrdenstva

Chcel by som vám ponúknuť zamyslenie nad témou – angažovanosť v osobnom dozrievaní  v oblasti emócií  a nálad. Načrtnutá téma nás pozýva vziať zodpovedne život do svojich rúk, tým sa dobre pripraviť na povolanie v láske i upevňovať mieru milosrdenstva v nás. Inšpiráciu k problematike som čerpal od P. Jozefa Augustyna SJ z knihy „Otcovstvo“...

pokračovať v čítaní

P. František Štrbka OSB – kázeň na mládežníckej sv. omši, 23.2.2014

Pri mládežníckej sv. omši v rámci Roka zasväteného života sa nám prihovoril benediktín z kláštora v Sampore, páter František. Vo svojej kázni nás obohatil benediktínskou spiritualitou. Vychádzal z pravidiel sv. Benedikta, v ktorých sv. Benedikt odporúča tieto pravidlá na pôstne obdobie pre mníchov: čistota života, zmývanie nedbalostí, modlitba so slzami, zdržanlivosť, s radosťou Ducha Svätého očakávať Veľkú...

pokračovať v čítaní