Vysokoškolská svätá omša, pondelok 20.02.2017. Téma: Fatimské tajomstvo

V tomto roku si pripomíname sté výročie zjavení Panny Márie trom malým pastierikom vo Fatime v Portugalsku. Aký význam majú tieto znamenia pre nás, pre túto dobu, v ktorej žijeme? Toto je otázka, na ktorú sa budeme usilovať dať aspoň čiastočnú odpoveď počas našich vysokoškolských svätých omší. Dnes chcem túto tému otvoriť a trocha nám...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša 14.11.2016 – Odkaz svätého Martina

V čase od 11.11.2016 do 11.11.2017 prebieha v spišskej diecéze Jubilejný rok sv. Martina, ktorý je patrónom tejto diecézy, a to v súvislosti s 1700 rokmi od jeho narodenia a 1620 rokmi od jeho smrti. Ako sa uvádza v Manuáli k sláveniu roka sv. Martina, životopis tohto svätca, ktorý spísal jeho žiak Sulpicius Severusje, je prvým...

pokračovať v čítaní

Príhovor na mládežníckej sv. omši (17. 10. 2016): Boh prítomný v ľuďoch

Keď sme účastní na krížovej ceste, rad radom od prvého zastavenia až po posledné, vidíme utrmácaného, špinavého a slabého Ježiša, vtedy v nás vytryskne otázka: kde je tu Boh? Ak sa otvorenými očami pozeráme na spoločnosť v ktorej žijeme, na politiku, na rodiny, vzťahy, na korupciu, na všetky tie nespravodlivosti, pretvárky a divadlá, a...

pokračovať v čítaní

Modlitba, Angažovanosť, Budovanie. Kázeň z vysokoškolskej svätej omše, Pondelok 24.10.2016, prof. František Trstenský, PhD., prorektor KU

Vychádzam z príhovoru sv. Otca, ktorý adresoval mladým mal na vigíliu., tzn. v sobotu večer. Jeho príhovor utkvel mnohým v pamäti, lebo hovoril o nebezpečenstve, že sa staneme gaučovými kresťanmi. Ponúkam Vám z tohto príhovoru tri kľúčové slová. Modlitba. Modlime sa za svoju krajinu, za naše milované Slovensko. To milované nemá byť klišé. Predpokladom pekného...

pokračovať v čítaní

Kázeň na vysokoškolskej svätej omši 25.4.2016: Svedkovia milosrdenstva – Munkovci

Na mládežníckej svätej omši sme privítali hosťa pátra Ondreja Gabriša SJ, ktorý nám priblížil život božích služobníkov Františka a Tomáša Munkovcov. Minulý rok bola ukončená diecézna fáza procesu ich blahorečenia na sedemdesiate výročie od ich úmrtia (22. 4. 1945). Ich životné svedectvo je aktuálne v posolstve milosrdenstva, ktoré môžeme vidieť predovšetkým pri...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša 18.04.2016, Kázeň pátra Františka Kovaľa, SJ: Daj mu jesť, piť, zaodej ho…

Medzi všetkými skutkami úcty a lásky k človeku vynikajú skutky milosrdenstva. Sú to také skutky lásky, ktorými odstraňujeme alebo aspoň umenšujeme materiálnu i duchovnú biedu našich blížnych. Sväté písmo nás k nim vyzýva na mnohých miestach. Najradikálnejšie k nim vyzýva Kristovo podobenstvo o poslednom súde a zároveň konkretizuje aj ich...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša 11.04.2015: Stať sa mužmi a ženami Božieho milosrdenstva

Milí mladí priatelia! Sme vo veľkonočnom období vo Svätom roku Milosrdenstva. Pápež František, podobne, ako jeho vzácni predchodcovia, vo svetle Ducha Svätého nanovo pocítil, že nie vojny, nie násilie, nie zbrane ukončia špirálu násilia, špirálu vojen, špirálu terorizmov, špirálu zla, ale jedine láska. Jedine láska, Božie Milosrdenstvo má túto silu....

pokračovať v čítaní

Kázeň na mládežnícku sv. omšu, 4. 4. 2016: Sláviť sviatok počatia – počatiny

Pri poslednom diecéznom stretnutí mládeže v Smižanoch som stretol mladú rodinku. Matka vo svojich rukách na kolenách držala spokojné, usmievajúce sa ročné dieťatko. Oproti sedel otec, ktorý obedoval a potom sa manželia vystriedali. Dieťa v ich rodine bolo prijaté, objaté láskou milujúcich rodičov. Boží Syn sa stáva človekom, prináša spásu do koreňov existencie...

pokračovať v čítaní

Kázeň na mládežníckej sv. omši, 14. 3. 2016: Objaviť spovednicu ako miesto milosrdenstva

Na úvod by som vám chcel priblížiť jednu príhodu. Rodičia poslali svojho syna do rabínskej školy. Keď sa po roku vrátil, otec sa opýtal syna: „Čo si sa naučil? “ A syn mu odpovedal: „Naučil som sa, že Pán, miluje svoj izraelský národ.“ Otec mu povedal: „Ale to viem i bez...

pokračovať v čítaní

Príhovor na mládežníckej sv. omši, 29. 2. 2016: Milosrdenstvo u proroka Izaiáša a Ozeáša

Čo vieme o prorokovi Izaiášovi? Jeho meno z hebrejčiny znamená „Pán je spása.“ Pôsobil v Južnom/Judskom kráľovstve v čase náboženskej a politickej krízy v rokoch 740 – 687 pred Kr. Veľmi pekný text o milosrdenstve u Izaiáša nachádzame v tejto časti: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona...

pokračovať v čítaní