Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, pondelok 03.05.2021, Potulky so sv. Jánom Pavlom II. – Centesimus annus

Potulky so sv. Jánom Pavlom II. – Centesimus annus  Milí mladí priatelia, vo svojom príhovore sa chcem venovať problematike sociálneho rozmeru evanjelia z encykliky pápeža sv. Jána Pavla II. – Centesimus annus (Stý rok). Pár slov o encyklike: 9. encyklika, podpísaná 1.5.1991 (spomienka sv. Jozefa), 13. rok pontifikátu, 70 rok, rok SDM...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 19.04.2021, Exhortácia pápeža sv. Jána Pavla II.: Familiaris consortio

Potulky so sv. Jánom Pavlom II. – Familiaris consortio Milí mladí priatelia, vo svojom príhovore sa chcem venovať problematike rodiny z exhortácie pápeža sv. Jána Pavla II. – Familiaris consortio (Rodinné spoločenstvo). Pred vydaním exhortácie sa uskutočnila biskupská synoda v Ríme (26.9.-25.10.1980). Za generálneho sekretára biskupskej synody bol zvolený slovenský biskup Jozef...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 12.04.2021, Encyklika pápeža sv. Jána Pavla II.: Dives in Misericordia

Encyklika pápeža sv. Jána Pavla II.: Dives in Misericordia – Boh bohatý na milosrdenstvo „Bohatý na milosrdenstvo1 je Boh, ktorého nám Ježiš Kristus zjavil ako Otca: ba tento jeho Syn nám ho v sebe samom názorne ukázal. Treba tu pripomenúť chvíľu, keď Filip, jeden z dvanástich apoštolov, požiadal Krista: „Pane,...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 22.03.2021. Potulky so sv. Jánom Pavlom II.: Redemptoris custos – Ochránca Vykupiteľa

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 22.03.2021, Apoštolská exhortácia sv. Jána Pavla II. Redemptoris custos – Ochránca Vykupiteľa, 15.08.1989 Povolaný byť ochrancom Vykupiteľa, „Jozef urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku“ (Mt 1, 24). Cirkevní otcovia, inšpirovaní evanjeliom, už od prvých storočí zdôrazňovali, že Jozef rovnako ako prijal láskavú starostlivosť...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 15.03.2021. Potulky so sv. Jánom Pavlom II.: Evangelium vitae

Milí mladí priatelia, Pán Ježiš v dnešnom texte evanjelia (Jn 4, 43 – 54) uzdravuje syna kráľovského úradníka, jeho otec uveril Ježišovmu slovu: „Choď, tvoj syn žije.“ (Jn 4, 48) Pán Ježiš je darca života, je sám Život. Vo svojom príhovore sa chcem venovať téme hodnoty a neporušenosti ľudského života z encykliky pápeža...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 08.03.2021, Apoštolský list sv. Jána Pavla II. Parati Semper – Vždy pripravení, chlapcom a dievčatám celého sveta

Bol som gymnazistom, tretiakom a chýbali mi necelé štyri mesiace k tomu, aby som dovŕšil svojich vysnívaných osemnásť, keď 31. marca, na Kvetnú nedeľu čiže na Nedeľu utrpenia Pána v roku 1985, v siedmom roku pontifikátu, vtedajší pápež sv. Ján Pavol II. zverejnil Apoštolský list, ktorý významne poznačil smerovanie Cirkvi v budúcnosti,...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská sv. omša, 22.02.2021, Encyklika sv. Jána Pavla II. – Slavorum apostoli – Apoštoli Slovanov

Apoštoli Slovanov, svätý Cyril a svätý Metod zostávajú v pamäti Cirkvi spolu s veľkým evanjelizačným dielom, ktoré uskutočnili. Ba možno tvrdiť, že ich pamiatka sa stala osobitne živou a aktuálnou za našich dní. (SA 1) Pápež, sv. Ján Pavol II. vydal túto encykliku pri príležitosti viacerých jubileí: 1100 rokov od...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 08.02.2021. Boží prst na počiatku všetkého stvorenstva, veda a viera.

V bohoslužbe slova dnešného dňa vstupujeme do prvej knihy Svätého Písma, do Knihy Genezis – Knihy Pôvodu. Hneď prvé slová Svätého Písma nás uvádzajú do tajomstva stvorenia sveta a ponúkajú nám prvú najdôležitejšiu správu pre celé ľudstvo všetkých čias: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ Nebo a celý nekonečný vesmírny svet a naša zem,...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská sv. omša 25. január 2021. Obrátenie sv. Pavla a naša „Alma Mater“

Záver Lukášovho Evanjelia – učeníci sa po Ježišovom nanebovstúpení s veľkou radosťou vrátili z Olivovej hory do Jeruzalema. Táto ich veľká radosť zaujala aj emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý sa pýta: „Ako je to možné, že sa apoštoli vrátili do Jeruzalema s tak veľkou radosťou, keď sa pred chvíľou rozlúčili so svojim učiteľom...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, pondelok 7. decembra 2020, Encyklika sv. Jána Pavla II. Redemptoris Mater – Matka Vykupiteľa, o Preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi

Túto Encykliku publikoval sv. Ján Pavol II. 25. marca 1987, na Slávnosť Zvestovania Pána, pri príležitosti vyhlásenia Mariánskeho roku 1987-1988. Encyklika sa venuje „prehĺbeniu niektorých základných aspektov Máriinej osoby a jej úlohy v tajomstve Krista a Cirkvi“. V encyklike sa píše: „Putujúca Cirkev vždy hľadela na ňu, lebo nás predišla v...

pokračovať v čítaní