Modlitba za diecézne stretnutie mládeže 2020 v Poprade

Modlitba za diecézne stretnutie mládeže 2020 v Poprade   Pane Ježišu, ty si našou nádejou, dotkni sa mladých našej diecézy, nech žijú novým životom; oni sú ochotní zmeniť sa, schopní vstať, nechať sa poučiť od teba. Večne mladý Ježiš, daruj im srdce, ktoré bude stále mladé, schopné milovať. Naplň ich Duchom,...

pokračovať v čítaní

Diecézne stretnutie mládeže Vykroč 2020, SPIŠ

DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE VYKROČ 2020   “HOVORÍM TI, VSTAŇ!” Tieto slová sú výzvou, sú poslaním a sú pozvaním, ABY SI ŽIL.  Sú to slová, ktorými Ježiš kriesi mŕtveho chlapca (Lk 7, 14) i mŕtve dievča (Mk 5, 41). Týmito slovami sa chce prihovoriť aj tebe a vdýchnuť ti NOVÝ ŽIVOT. Ak si...

pokračovať v čítaní

Posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie 2020

„V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20) Drahí bratia a sestry! Aj toho roku nám Pán poskytuje príhodný čas, aby sme sa pripravili sláviť s obnoveným srdcom veľké tajomstvo Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania, ktoré je základom kresťanského života tak jednotlivca, ako aj spoločenstva. K tomuto...

pokračovať v čítaní

Prvá Vysokoškolská svätá omša v Prednáškovom období Letného semestra AR 2019/20

Srdečne Vás všetkých pozývame na Vysokoškolskú svätú omšu, prvú v prednáškovom období Letného semestra AR 2019/20, dnes 03.02.2020 o 19.30 do Kostola Povýšenia Svätého Kríža na Námestí A. Hlinku v Ružomberku. Počas svätej omše Vám udelíme aj Svätoblažejské požehnanie. Po svätej omši Vás pozývame na AGAPé do pastoračných priestorov Spoločnosti...

pokračovať v čítaní

Daniel Čollák o Alfa kurze: Prišiel čas dávať, nie len brať

Vytrvalejší pozorovatelia si v posledných rokoch mohli všimnúť, že naše Univerzitné pastoračné centrum (UPaC) akosi pustne. Mnohí aktívni študenti svoje školské povinnosti úspešne zavŕšili a pobrali sa v ústrety svojmu životnému povolaniu, veľmi nás zarmútilo aj nariadenie o zmene pôsobiska otca Dušana Galicu. Niekedy koncom minulého akademického roku sa však sformovala zaujímavá iniciatíva študentov,...

pokračovať v čítaní

Rozpis služieb kňazov v UPaC v týždni 07.-13.10.2019

V tomto týždni obaja kňazi z UPaC (Róbert Slotka a Jozef Žvanda) od stredy do piatku vedieme predmet Sústredenie zo spirituality, preto je naša služba v UPaC pre vysluhovanie sviatosti zmierenia, duchovné rozhovory a konzultácie k predmetu Sústredenie zo spirituality upravená v nasledujúcom časovom harmonograme. V prípade súrnej potreby nás...

pokračovať v čítaní