Odpustky počas Roka sv. Jozefa

Svätý Otec František umožňuje získať plnomocné odpustky v Roku sv. Jozefa pri splnení troch podmienok (sv. spoveď, prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca), ktoré sa viažu na tieto úkony: 30 minútová meditácia o modlitbe Otče náš aspoň jednodňová duchovná obnova o sv. Jozefovi vykonávanie telesných a duchovných skutkov milosrdenstva podľa vzoru sv....

pokračovať v čítaní

Deň počatého dieťaťa 2021: Život je dar

Deň počatého dieťaťa 2021: Život je dar Od začiatku marca prebieha na Slovensku kampaň zameraná na úctu k životu. Podujatie organizuje Fórum života spolu s dobrovoľníkmi, partnermi a podporovateľmi. Tento rok je to už 21. ročník. Podujatie vrcholí v termíne 25. marca, kedy je Deň zápasu za ľudské práva na Slovensku, Medzinárodný deň spomienky...

pokračovať v čítaní

Pôstna aktivita pre prvý pôstny týždeň 22.-28.02.2021

Pôstna aktivita pre prvý pôstny týždeň 22.-28.02.2021 V Posolstve na pôst 2021 v článku č. 1 píše Svätý Otec, pápež František nasledujúce slová: „Prijať a žiť Pravdu, ktorá sa zjavila v Kristovi, značí predovšetkým dovoliť, aby nás v Pôstnom období zasiahlo Božie slovo, ktoré nám Cirkev z generácie na generáciu ohlasuje....

pokračovať v čítaní