Spovednica brata šavla

Vždy v stredu o 16.15 hod. bude mať P. Karol Lovaš v priestoroch UPaC prednášku spojenú s premietaním filmu. Názov druhej je: Náčrt „Trojičnej teológie“: Ježiš a Mária – otcovská a materská tvár Boha.

pokračovať v čítaní

PÚŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELLA 2010 – návrat domov v stredu 1. 9. /aktualizované: streda 1. 9. 18.00 h /

Ako a kto putuje… Čo prežívajú pútnici… Aktuálne info od účastníkov púte… Sledujte od 19. augusta túto pravidelne aktualizovanú reportáž! NOVÉ FOTO (vložené v piatok 27.8. 11.30 h) Z PÚTE VO FOTOGALÉRII Trasa púte Ružomberok – Santiago de Compostella   A-Ružomberok, B-Turín, C-Lurdy, D-Sarria, E-Portomaria, F-Palas de Rei, G-Arzua, H-Santiago de Compostella /pre väčšie zobrazenie – klik na...

pokračovať v čítaní

Mládežka s o. biskupom

Liturgia Sv. Jána Zlatoústeho Pondelok 1. marca 19:30 Kostol sv. Rodiny v Rybárpoli Hosť: J. E. MONS. PETER RUSNÁK o. Jozef žvanda:  Bratislavský eparcha na pondelkovej mládežke v Rybárpoli

pokračovať v čítaní

Krížové cesty v pôstnom období na KU

Pred takmer 2000 rokmi sa v Jeruzaleme udiala udalosť, ktorá je dôležitá pre mňa, pre Teba, pre Vás, pre celý svet. Niekto (sám Boží Syn!),  kto nás nesmierne miloval,  sa obetoval za nás a dal sa pre nás dobrovoľne pribiť na kríž. Rozhodol sa pre túto cestu, aby nám zaručil...

pokračovať v čítaní

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2010

Božia spravodlivosť sa zjavila skrze vieru v Krista (porov. Rim 3, 21 – 22) Drahí bratia a sestry, každoročne nás Cirkev pri príležitosti Pôstneho obdobia pozýva urobiť si úprimnú revíziu života vo svetle evanjeliového učenia. Tento rok vám chcem ponúknuť niekoľko úvah o obsiahlej téme spravodlivosti, vychádzajúc z Pavlovho výroku:...

pokračovať v čítaní

ALFA KURZ

Celosvetovo uznávaný a overený kurz, ktorý netradičným a zaujímavým spôsobom približuje zmyslel života a pravdy kresťanstva. Ak máš v sebe mnoho nezodpovedaných základných otázok, možno práve Tebe pomôže. Začíname 3.3.2010 a zapísať sa môžeš na vrátnici B-bloku, Hrabovská cesta 1 (Pedagogická fakulta KU) Informácie v UPaC alebo píšte na: spolocenstvoku@gmail.com...

pokračovať v čítaní

KU sa modlila za Slovensko

             Popolcová streda 17. novembra 2010 7:45 – 17:45  Celodenná adorácia 12:15    Sv. omša za dobrodincov KU Kaplnka sv. Alberta 15:00    Ruženec Božieho milosrdenstva 16:00    Modlitba posvätného ruženca vysielaná zo štúdia na FF KU do rádia Lumen 18:00    Sv. omša v rádiu Lumen (celebroval...

pokračovať v čítaní