Dvojdňová adventná adorácia (DDAA), 5.-7.11.2011

Vstúpili sme do adventného obdobia, ktoré nás pozýva k prehĺbeniu túžby po Kristovi. Chcem vás srdečne pozvať, aby sme sa ochotne zapojili do ponuky dvojdňovej adorácie. V prítomnosti živého Krista bude prebiehať naša obnova i obnova celej našej univerzity. Zároveň vás pozývam, aby ste si zobrali službu v modlitebnom tíme...

pokračovať v čítaní

Predvečer Nepoškvrneného počatia Panny Márie slávnostná akadémia v Aule Jána Pavla II.

8. decembra sa v rímskokatolíckej cirkvi slávi slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Prostredníctvom tejto slávnosti si Cirkev sprítomňuje tajomstvo počatia Panny Márie pod srdcom svojej matky bez hriechu. Panna Mária pre budúce zásluhy svojho Syna bola ochránená od dedičného hriechu a od všetkých iných hriechov. Panna Mária, kvet čistoty a...

pokračovať v čítaní

Katolícka univerzita na začiatku adventu nanovo číta evanjelium

Univerzitné spoločenstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku vstúpilo do adventu 2011 čítaním a počúvaním evanjelia. Evanjelium je radostnou zvesťou, je to Večné Slovo, Boží Syn Ježiš Kristus, ktorý prišiel na zem pred 2000 rokmi, a ktorého druhý príchod očakávame. On je našou nádejou, svetlo na našich chodníkoch a neustálou inšpiráciou. Študenti...

pokračovať v čítaní

Šošovicové inšpirácie Biblického stretka

Šošovicové inšpirácie Biblického stretka 17. 11. 2011 (34. Nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa) Tento text ľahšie pochopíte, ak si prečítate Božie slovo na najbližšiu nedeľu, ktorá zároveň nesie podtitul Nedeľ Krista kráľa a zároveň, ak si pozriete k tomuto textu priložené foto. 1 čítanie z knihy proroka Ezechiela – EZ 34, 12-13....

pokračovať v čítaní

AKADEM 2011 bohatý na vitamíny

Už dvadsať rokov slovo AKADEM zjednocuje vysokoškolákov z celého Slovenska, konkrétne kresťanskú akademickú mládež. Tí sa najprv stretávali v Banskej Bystrici, odkiaľ putovali na blízke mariánske pútnické miesto Staré Hory. Po desiatich rokoch sa AKADEM presťahoval pod Čebrať, do Ružomberka, kde popri jednotlivých UPC-čkách, Konferencii biskupov Slovenska a Katolíckej univerzite...

pokračovať v čítaní

Zapojili sme sa do „dobrej rady“

V rámci projektu „za dobrú radu“, ktorý prebiehal v októbri aj na našej Katolíckej univerzite, sme sa vybrali ponúknuť pomoc starším ľuďom. Do projektu sme sa zapojili, lebo sme sa chceli naučiť dávať seba z lásky, nezištne, potešiť niekoho, a nechať sa obdariť bohatstvom staršieho človeka. V rámci projektu sme...

pokračovať v čítaní

Na AKADEM 2011 treba prísť

V priebehu roka je pre slovenských vysokoškolákov k dispozícii množstvo hodnotných akcií a podujatí s kresťanským nádychom, či už je to na medzinárodnej alebo domácej úrovni. Je dobré, ak študenti niektorú z ponúkaných aktivít aj využijú. Každé z nich totiž pomôže mladému človeku rásť, prostredníctvom nich môže objaviť nové obzory,...

pokračovať v čítaní