Príprava Akademu 2012

Poslednú sobotu (30. 6. 2012) sa uskutočnilo v našom UPC 2. stretnutie zamerané na prípravu Akademu 2012 (stretnutie vysokoškolskej mládeže v Ružomberku). Stretnutia za zúčastnili zástupcovia z univerzitných pastoračných centier na Slovensku. Cieľom stretnutia bolo dotiahnuť program akcie, definovať obsah workshopov, pripraviť propagáciu, dohodnúť nasledujúce kroky prípravy. Zaujímavosťou tohotoročného Akademu...

pokračovať v čítaní

Deň počatého dieťaťa 2012 na KU a v Ružomberku

Tohtoročnú kampaň za život sme naplánovali prehlbovať celý týždeň. Týždeň pred kampaňou sme spracovali 150 m bielej stužky s 3000 špendlíkmi, 30 študentov vyrábalo jednu hodinu všetky stužky. Program kampane pozostával: rozdávanie stužiek ( na univerzite- 4 tímy, v meste- 4 tímy, v 1 tíme boli od 2 do 4...

pokračovať v čítaní

Krížová cesta Kalvária Ružomberok 27.3.2012

pod vedením P. Emila Hoffmanna, CM 1. zastavenie – Obetovanie Ježiša v chráme Podľa Mojžišovho zákona všetko prvorodené, čo otvára lono ženy, patrí Pánovi. A preto boli prvorodení symbolicky vykupovaní v chráme. Tak aj Ježiš. A v tej chvíli starec Simeon prorokuje a v tomto proroctve Mária a Jozef počujú...

pokračovať v čítaní

Duchovná obnova na Katolíckej univerzite v Ružomberku

V utorok 27.03.2012 sa uskutočnila duchovná obnova pre študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej program prebiehal od 11.30 hod. v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku  – Rybárpoli, a to modlitbou posvätného ruženca, počas ktorej bolo možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. O 12.15 sa začala svätá omša, ktorú...

pokračovať v čítaní

PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA

Oznamujeme pedagógom, študentom a všetkým zamestnancom Katolíckej univerzity, že dňa 27. marca 2012 (utorok) sa uskutoční duchovná obnova nášho univerzitného spoločenstva v pôstnom období v kostole sv. Rodiny v Rybárpoli. PROGRAM: 11.30 – 13.00 – možnosť prijať sviatosť zmierenia 11.45 – 12.10 – modlitba sv. ruženca (zástupcovia fakúlt) 12.15 – 13.00 – sv. omša (Mons....

pokračovať v čítaní

Požehnaný pôst

Čím sa necháte inšpirovať počas pôstu? Chcem vám ponúknuť námet od sv. otca Benedikta XVI. z jeho posolstva na pôstne obdobie. V posledných dvoch bodoch svojho posolstva sa venuje dvom darom- dar vzájomnosti, dar duchovného rastu. Prvý dar necháva vyniknúť v prejavoch dnešnej doby, keď hovorí o tzv. hluchej spoločnosti. Nemyslí...

pokračovať v čítaní