Sv. omše naživo do Slovenského rozhlasu a TV Lux

Posledná januárová nedeľa je už tradične Nedeľou Katolíckej univerzity. V tento deň sa veriaci katolíci na Slovensku modlia za dielo Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá tu aktívne pôsobí od roku 2000. Za ten čas sa jej univerzitné spoločenstvo usilovalo naplno formovať myseľ a srdce, a tak je prínosom pre celú krajinu pod Tatrami, pre...

pokračovať v čítaní

Požehnávanie izieb na internátoch

Takto vám prídeme počarbať dverce:  20 – G + M + B – 13 KEDY?   • IKAR:   8.1. (utorok) 18.30 – 20.00 hod. 15.1. (utorok)  po sv. omši o 20.00 hod. (je potrebné, aby ste sa prihlásili pred alebo po sv. omši) • RUŽA:  8.1. (utorok) 19.30 – 21.00 hod....

pokračovať v čítaní

V trojdňovej adventnej adorácii sme si pripravili srdcia na Pánov príchod

„Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.“ (Zjv 22,17) V tomto znamení sa niesli tri dni prvého adventného týždňa (3. 12. – 6.12. 2012) na našej univerzite. Študenti, pedagógovia a zamestnanci mali možnosť v tomto radostnom čase očakávania počas trojdňovej adorácie načerpať pokoj a silu do všetkých všedných,...

pokračovať v čítaní

Príhovor Mons. Stanislava Stolárika (Adventná duchovná obnova 5.12.2012)

Milí bratia v kňazskej službe, rehoľné sestry, milí pedagógovia, zamestnanci, milí študenti – študentky, drahí bratia a sestry, v dnešnom svete je veľa izmov. Máme kapitalizmus, socializmus, konzervativizmus, liberalizmus a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Všetky tieto filozofie a ideológie majú svoje silné I slabé stránky, filozofi, politici, I...

pokračovať v čítaní

Adventná duchovná obnova na Katolíckej univerzite

V stredu 5. decembra 2012 sa uskutoční adventná duchovná obnova pre pedagógov, študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej program bude prebiehať od 11.30 v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. Hosťom duchovnej obnovy je Mons. Doc. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup

pokračovať v čítaní

Trojdňová adventná adorácia

Vstúpili sme do adventného obdobia, ktoré nás pozýva k prehĺbeniu túžby po Kristovi. Chcem vás srdečne pozvať, aby sme sa ochotne a aktívne zapojili do ponuky trojdňovej adorácie. V prítomnosti živého Krista bude prebiehať naša obnova, obnova celej našej univerzity a ľudí z vašich úmyslov. Zároveň vás pozývam, aby ste si zobrali službu v modlitebnom tíme a konkrétnu...

pokračovať v čítaní

TrojDňováAdventnáAdorácia 2012 – program

Pondelok, 3.12. – sv. František Xaverský – o 19:30h mládežnícka sv. omša (sv. omša bude slúžená na úmysel: za vedenie KU a fakúlt, pedagógov a študentov KU i zamestnancov KU; za tých, ktorí sa zapoja do modlitbového zápasu), moderovaná adorácia po sv. omši Utorok, 4.12. – sv. Ján Damascénsky – možnosť zapojiť...

pokračovať v čítaní

Príprava Akademu 2012

Poslednú sobotu (30. 6. 2012) sa uskutočnilo v našom UPC 2. stretnutie zamerané na prípravu Akademu 2012 (stretnutie vysokoškolskej mládeže v Ružomberku). Stretnutia za zúčastnili zástupcovia z univerzitných pastoračných centier na Slovensku. Cieľom stretnutia bolo dotiahnuť program akcie, definovať obsah workshopov, pripraviť propagáciu, dohodnúť nasledujúce kroky prípravy. Zaujímavosťou tohotoročného Akademu...

pokračovať v čítaní