Prvá Vysokoškolská svätá omša v Prednáškovom období Letného semestra AR 2019/20

Srdečne Vás všetkých pozývame na Vysokoškolskú svätú omšu, prvú v prednáškovom období Letného semestra AR 2019/20, dnes 03.02.2020 o 19.30 do Kostola Povýšenia Svätého Kríža na Námestí A. Hlinku v Ružomberku. Počas svätej omše Vám udelíme aj Svätoblažejské požehnanie. Po svätej omši Vás pozývame na AGAPé do pastoračných priestorov Spoločnosti...

pokračovať v čítaní

Daniel Čollák o Alfa kurze: Prišiel čas dávať, nie len brať

Vytrvalejší pozorovatelia si v posledných rokoch mohli všimnúť, že naše Univerzitné pastoračné centrum (UPaC) akosi pustne. Mnohí aktívni študenti svoje školské povinnosti úspešne zavŕšili a pobrali sa v ústrety svojmu životnému povolaniu, veľmi nás zarmútilo aj nariadenie o zmene pôsobiska otca Dušana Galicu. Niekedy koncom minulého akademického roku sa však sformovala zaujímavá iniciatíva študentov,...

pokračovať v čítaní

Rozpis služieb kňazov v UPaC v týždni 07.-13.10.2019

V tomto týždni obaja kňazi z UPaC (Róbert Slotka a Jozef Žvanda) od stredy do piatku vedieme predmet Sústredenie zo spirituality, preto je naša služba v UPaC pre vysluhovanie sviatosti zmierenia, duchovné rozhovory a konzultácie k predmetu Sústredenie zo spirituality upravená v nasledujúcom časovom harmonograme. V prípade súrnej potreby nás...

pokračovať v čítaní

Pozvánka na ALFA KURZ

Od utorka 1. októbra 2019 začíname na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku evanjelizačný kurz pod názvom ALFA KURZ, ktorý bude prebiehať v prednáškovom období zimného semestra AR 2019/2020 každý utorok večer v čase 19:00-21:00 v priestoroch Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku. Alfa kurz je určený zvlášť pre...

pokračovať v čítaní

Duchovná obnova na Katolíckej univerzite v Ružomberku: 11.09.2019. Hosť: Don Anton Červeň

Spoločenstvo sa buduje od základu   Dňa 11.9.2019 sa uskutočnila duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov Katolíckej univerzity. Jej súčasťou bola aj prednáška pod názvom Spiritualita spoločenstva, ktorá sa  konala v priestoroch Pedagogickej fakulty a jej hlavným hosťom bol saleziánsky kňaz Anton Červeň, SDB. Otec Anton má  za sebou dlhé roky pôsobenia, okrem...

pokračovať v čítaní

Pár slov s Eliasom Vellom

V dňoch 20.-23.6.2019 do priestorov Katolíckej univerzity v Ružomberku už po štvrtý krát zavítal páter Elias Vella, a tak sme opäť dostali možnosť zúčastniť sa na hodnotnej duchovnej obnove pod jeho vedením. Hoci páter Elias už roky patrí medzi našich najvzácnejších hostí, neodbytný vnútorný hlas mi radil, aby som ho neobťažovala rozhovormi a inými...

pokračovať v čítaní

Páter Elias Vella už po štvrtý krát v Ružomberku

V dňoch 20-23.6.2019 sa v priestoroch Katolíckej univerzity uskutočnila už štvrtá duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom, ktorej ústrednou témou bol odkaz otcov púšte. Podujatie sa už tradične konalo pod vedením Evy Kenderovej a Blanky Hrivnákovej z občianskeho združenia Effeta a v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom Jánna Vojtaššáka pri Katolíckej univerzite v Ružomberku. Kto priložil ruku k dielu?...

pokračovať v čítaní