Epidémia ako zrkadlo? – príhovor rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku

Frank Snowden, emeritný profesor univerzity Yale, vydal vlani na jeseň knihu Epidemics and Society. „Epidémie sú kategóriou chorôb, ktoré nastavujú zrkadlo ľudským bytostiam, kto naozaj sme. Majú do činenia s naším vzťahom k smrteľnosti, k smrti, k našim životom. Tiež odrážajú náš vzťah k životnému prostrediu – k prostrediu, ktoré...

pokračovať v čítaní

Urbi et orbi – veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka

Urbi et orbi – veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka V plnom znení prinášame Veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et orbi, ktoré predniesol vo Veľkonočnú nedeľu 12. apríla 2020 na poludnie z centrálneho miesta Vatikánskej baziliky nad hrobom svätého apoštola Petra. Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc! Dnes zaznieva na...

pokračovať v čítaní

Veľkonočný pozdrav z Kazachstanu

Drahí študenti, učitelia, zamestnanci a absolventi našej Katolíckej univerzity ! Chcem vás úprimne pozdraviť z nášho misijného centra v meste Karaganda vo východnom Kazachstane a zaželať pri vyvrcholení veľkonočnej oktávy nedeľou Božieho Milosrdenstva, aby ste na sebe zakúšali nesmiernu hĺbku Pánovej veľkorysej a bezpodmienečne prijímajúcej lásky a samy sa stali...

pokračovať v čítaní

Pastiersky list diecézneho biskupa spišskej diecézy Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons.  Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020   Milí bratia a sestry, tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do našich spomienok ale aj do dejín našej krajiny ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Niekoľko týždňov sa nekonajú verejné bohoslužby v našich chrámoch a teraz po prvýkrát sa neslávia...

pokračovať v čítaní

Slovo košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera kňazom na Zelený štvrtok 2020, ale nie len im

Milí bratia kňazi, dnešný deň je pamätným dňom ustanovenia Eucharistie a kňazstva. Myslím na vás všetkých a spolu s vami si chcem pripomenúť deň kňazskej vysviacky – udalosť, ktorá nás urobila nielen priateľmi Ježiša Krista, ale aj služobníkmi jeho milosti pre posväcovanie jeho ľudu. Veľmi dobre vieme, že to nie je len honor,...

pokračovať v čítaní

Homília pápeža Františka na Kvetnú nedeľu 05. apríla 2020

Homília pápeža Františka na Kvetnú nedeľu 05. apríla 2020 Ježiš «sa zriekol seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu» (Flp 2,7). Nechajme sa voviesť týmito slovami apoštola Pavla do týchto svätých dní, kde Božie slovo, ako opakujúci sa refrén, ukazuje Ježiša ako sluhu: Na Zelený štvrtok je sluhom, ktorý umýva nohy...

pokračovať v čítaní