Kemp Kresťan v politike

Milí lídri, priatelia, ako sme vám už viac krát spomínali, už tento rok 2018 v novembri sa uskutočnia ďalšie komunálne voľby. V týchto voľbách sa volí cca 3 tisíc starostov a 21 tisíc poslancov. Je to úžasná príležitosť uvoľniť nových kresťanov do politiky a priniesť do nej Božie kráľovstvo na miestnej úrovni....

pokračovať v čítaní

Týždeň modlitieb za duchovné povolania, 16.-22.04.2018

Kto nám bude slúžiť, ak nebudeme mať kňazov? Kto nám bude sprítomňovať Krista v Eucharistii, ak už nebudeme mať kňazov? Čím sa sa budeme potom živiť? A ako nám Boh odpustí hriechy, keď už nebudeme mať kňazov? A tak je tu dôležitá výzva: Modliť sa za nové duchovné povolania! Kiež...

pokračovať v čítaní

Je to dlhší text, ale prečítaj si ho :), Posolstvo Svätého Otca Františka k 33. svetovému dňu mládeže 2018

Posolstvo Svätého Otca Františka k 33. svetovému dňu mládeže 2018 „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30) Milí mladí, Svetový deň mládeže 2018 predstavuje ďalší krok vpred na ceste prípravy na medzinárodné stretnutie mladých, ktoré sa bude konať v januári 2019 v Paname. Táto nová etapa...

pokračovať v čítaní

Členovia z ANOINTING FIRE CATHOLIC MINISTRY z Birmingahamu (UK) v pondelok a v utorok na KU v RK

V najbližší pondelok, teda zajtra 05. marca 2018 o 13.00 k nám na pôdu Katolíckej univerzity v Ružomberku zavítajú na dva dni traja členovia katolíckeho modlitbového spoločenstva z anglického Birmingahamu pod názvom ANOINTING FIRE CATHOLIC MINISTRY (Katolícka služba pomazaná ohňom). Toto spoločenstvo, v ktorom okrem kňazov účinkuje aj množstvo laikov, oficiálne potvrdené diecéznym biskupom Mons. Jacob...

pokračovať v čítaní

Misia v Tanzánii, resp. otec Ondrej Šmidriak s priateľmi na cestách po Afrike

Vo štvrtok 15. februára 2018 sa začala dvojtýždňová misijná púť duchovného otca Ondreja Šmidriaka, nášho niekdajšieho univerzitného kaplána v UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku a dnes farára v Sklabinej pri Veľkom Krtíši. Otec Ondrej, náš stály duchovný priateľ a priateľ vysokoškolskej mládeže tam, na juh pod rovník, presnejšie na východné pobrežie južnej Afriky, do Tanzánie,...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša – pozvanie: „BUĎME SPOLU!“

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života”, tak sa píše v dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu pod názvom Lumen gentium – Svetlo národov. (LG 11) A na inom mieste v dekréte Presbyterorum ordinis – O učinkovaní a živote kňazov možno čítať: „Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho...

pokračovať v čítaní