Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra, FF KU, AR 2019/20

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra, FF KU, AR 2019/20 Sústredenia zo spirituality (SZS) II. – Spiritualita dobra v dotácii dvanásť vyučovacích hodín, sa uskutočňujú v rámci vyučovania a zároveň aj účasťou na vybraných vzdelávaco-formačných podujatiach a iných aktivitách. Vyučovanie sa realizuje na PF KU (Hrabovská cesta 1) v priestoroch Univerzitného pastoračného...

pokračovať v čítaní

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra, PF KU, AR 2019/20

  Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra, PF KU, AR 2019/20 Sústredenia zo spirituality (SZS) II. – Spiritualita dobra v dotácii dvanásť vyučovacích hodín, sa uskutočňujú v rámci vyučovania a zároveň aj účasťou na vybraných vzdelávaco-formačných podujatiach a iných aktivitách. Vyučovanie sa realizuje na PF KU (Hrabovská cesta 1) v priestoroch Univerzitného...

pokračovať v čítaní