Požehnaný Nový rok 2022

Milí naši priatelia! Celý náš tím Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku Vám praje požehnaný Nový rok 2022, zdravie, radosť, pokoj  a dobro!  Tím UPaC 

pokračovať v čítaní

Advent 2021 – pár slov o Advente

Advent – príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Advent nám pripomína,...

pokračovať v čítaní

30. nedeľa B 2021, Čo chceš, čo vlastne chcem, čo vlastne chceme?

Čo chceš? Čo chcete? Čo chceš, aby som ti urobil? Čo chcete, aby som Vám urobil? Čo vlastne chceme? Čo vlastne chceme? Tieto navlas podobné otázky, len prvá vyrieknutá v jednotnom a druhá v množnom čísle, sú otázkami, ktorými Ježiš odpovedá na prosbu žiadateľov. „Čo chceš, aby som ti urobil?“, je odpoveďou na...

pokračovať v čítaní