Posvätný ruženec v mesiaci október

•      v kostole sv. Rodiny Pondelok    →    20.30 (po mládežke) •     v kaplnke sv. Alberta Utorok     →    16:30 Streda     →    16:30 Štvrtok     →    16:30 •      po sv. omšiach na internátoch •       a vždy jeden desiatok  po sv. omši v kaplnke sv. Alberta        →    7:15  a  12:15

pokračovať v čítaní

Turistické podujatia september – október

Aj v tomto akademickom roku chceme spoločne okrem iného aj športovať. Ponúkame Vám prehľad podujatí na najbližšie mesiace. Tešíme sa na stretnutie s Vami a prežitie spoločných chvíľ pri testovaní si svojej kondičky a vytrvalosti. Prehľad aktivít – čítaj viac…  19. 09. Hrebeňovka prechod hlavnej časti hrebeňa Veľkej Fatry /...

pokračovať v čítaní

Do nového akademického roka s mottom: Stať sa novými Emauzskými učeníkmi na Katolíckej univerzite.

Začiatkom letných prázdnin, v dňoch 9.-12. júla 2009 sa v Ríme konalo stretnutie študentov európskych univerzít so svätým otcom pápežom Benediktom XVI. Podujatiu pod názvom: Noví Emauzskí učeníci – byť kresťanom na univerzite, predchádzala trojdňová návšteva študentov v jednom z niektorých vybraných talianskych univerzitných miest. Naša skupina, pozostávajúca zo štyridsiatich...

pokračovať v čítaní

Aký bol a aký bude…

Začal sa nový akademický rok. Aj v našich „úpéce“ hlávkach sa vynára otázka? Aký bude ten nový akademický rok v UPaC, čo prinesie? Odpoveď je jednoduchá. Bude taký, aký si ho pripravíme a urobíme. Ale to nezáleží len od kaplánov, koordinátorov, či ostatných dobrovoľných spolupracovníkov z radov študentov. Záleží to aj...

pokračovať v čítaní

Prázdninová modlitba za Katolícku univerzitu

Ahojte, decká! Ako sa máte, ako prázdninujete? Verím, že fajn. Nemáme možnosť byť spolu osobne, tak aspoň takto virtuálne prostredníctvom „netu“ a samozrejme Ste aj v našich modlitbách, v modlitbách univerzitných kaplánov a ostatných UPaC-čkárov. Voľných prázdninových dní už máme pomerne veľa za sebou, ale chválabohu, niečo ešte aj pred...

pokračovať v čítaní

Nová encyklika Benedikta XVI. „Caritas in veritate“

Vatikán(7. júla,RV) – Svätá stolica  predstavila v poradí tretiu encykliku Benedikta XVI., ktorá nesie názov „Caritas in Veritate“, teda Láska v pravde. Svätý Otec tak po predchádzajúcich dvoch encyklikách Deus Caritas est (2005) a Spe salvi (2007) rozvíja hlbšie sociálne témy v dnešnej globalizovanej dobe. V úvode sa Benedikt XVI....

pokračovať v čítaní

„Vzkriesenie“ pátra Štefana

Keď som vo štvrtok podvečer vstúpil do jedálne pátrov jezuitov v rehoľnom dome v Ivanke pri Dunaji, spolu s kaplánmi Róbertom a Dušanom a študentom Martinom zo Skalice sme zažili príjemný šok. V ústrety nám náhle prišiel v plnej sile, tak ako sme ho doteraz poznali, usmiaty páter Štefan Halienka....

pokračovať v čítaní

Rok kňazov – sv. Ján Mária Vianney, patrón kňazov

Sv. Ján Mária Vianney, kňaz Sviatok: 4. august 1786-1859 Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Sv. Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 1786 v Dardilly, čo bola pomerne veľká obec asi osem kilometrov severovýchodne od Lyonu vo Francúzsku. Jeho rodičia boli zbožní a dobrí ľudia. Okrem neho mali...

pokračovať v čítaní

19. 6. 2009 sa začal ROK KŇAZOV

“Bude to pozitívny rok, v ktorom chce Cirkev povedať najmä kňazom, ale aj všetkým kresťanom, svetovým spoločenstvám, prostredníctvom globálnych masmédií, že je hrdá na svojich kňazov, že ich miluje, ctí si ich, obdivuje a uvedomuje si s vďakou ich pastoračnú prácu a ich svedectvo života. V skutku, kňazi sú dôležití...

pokračovať v čítaní

Pozdrav – list pátra Štefana – máj 2009

Milí priatelia, univerzitní kapláni! Milí priatelia, študenti na KU! Srdečne Vás všetkých pozdravujem a veľa Božích milostí prajem. Už vládzem trocha viac hýbať pravou rukou, ale hlavne môžem s ňou už i písať, čo mi spôsobuje radosť, aby som Vám aspoň niečo napísal. Bude to kostrbaté, ale predsa chcem Vám...

pokračovať v čítaní