Prednáška – „Obchodovanie s ľuďmi“

V stredu 24.2.2010 sa uskutočnila v UPaC  prednáška o obchodovaní s ľuďmi. Sestra Bohdana, peknou prezentáciou, hlbokými vedomosťami a zvlášť vlastnou skúsenosťou v práci so zneužívanými ženami nám priblížila osudy tých, ktorý sa dostali do hroznej situácie – stali sa tovarom v rukách iných ľudí. Aj v  našej vyspelej dobe...

pokračovať v čítaní

Krížové cesty v pôstnom období na KU

Pred takmer 2000 rokmi sa v Jeruzaleme udiala udalosť, ktorá je dôležitá pre mňa, pre Teba, pre Vás, pre celý svet. Niekto (sám Boží Syn!),  kto nás nesmierne miloval,  sa obetoval za nás a dal sa pre nás dobrovoľne pribiť na kríž. Rozhodol sa pre túto cestu, aby nám zaručil...

pokračovať v čítaní

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2010

Božia spravodlivosť sa zjavila skrze vieru v Krista (porov. Rim 3, 21 – 22) Drahí bratia a sestry, každoročne nás Cirkev pri príležitosti Pôstneho obdobia pozýva urobiť si úprimnú revíziu života vo svetle evanjeliového učenia. Tento rok vám chcem ponúknuť niekoľko úvah o obsiahlej téme spravodlivosti, vychádzajúc z Pavlovho výroku:...

pokračovať v čítaní

Permanentky na plaváreň

Ponúkame študentom možnosť denne si zaplávať v popoludńajších hodinách v ružomberskej plavárni. Stačí prisť do UPaC a za 30 centov si vyzdvihnúť permanentku (+ záloha 1 EUR a preukázať sa OP, ISIC). Viac info priamo v UPaC.

pokračovať v čítaní

ALFA KURZ

Celosvetovo uznávaný a overený kurz, ktorý netradičným a zaujímavým spôsobom približuje zmyslel života a pravdy kresťanstva. Ak máš v sebe mnoho nezodpovedaných základných otázok, možno práve Tebe pomôže. Začíname 3.3.2010 a zapísať sa môžeš na vrátnici B-bloku, Hrabovská cesta 1 (Pedagogická fakulta KU) Informácie v UPaC alebo píšte na: spolocenstvoku@gmail.com...

pokračovať v čítaní

KU sa modlila za Slovensko

             Popolcová streda 17. novembra 2010 7:45 – 17:45  Celodenná adorácia 12:15    Sv. omša za dobrodincov KU Kaplnka sv. Alberta 15:00    Ruženec Božieho milosrdenstva 16:00    Modlitba posvätného ruženca vysielaná zo štúdia na FF KU do rádia Lumen 18:00    Sv. omša v rádiu Lumen (celebroval...

pokračovať v čítaní

Filmový festival

Ozveny Starcovho pokladu 2. ročník Medzinárodnej prehliadky krátkych filmov 16.  a 17.  február 2010 o 17.00 hod. UPaC Fakulta dramatických umení Akadémie umení Banská Bystrica – 70 min. Za mestom sme to my • Tomáš Vitek, Slovensko, dokument, 2009, 15 min. Magisterský dokumentárny film o mladej rodine žijúcej na samote....

pokračovať v čítaní