Do nového akademického roka s mottom: Stať sa novými Emauzskými učeníkmi na Katolíckej univerzite.

Začiatkom letných prázdnin, v dňoch 9.-12. júla 2009 sa v Ríme konalo stretnutie študentov európskych univerzít so svätým otcom pápežom Benediktom XVI. Podujatiu pod názvom: Noví Emauzskí učeníci – byť kresťanom na univerzite, predchádzala trojdňová návšteva študentov v jednom z niektorých vybraných talianskych univerzitných miest. Naša skupina, pozostávajúca zo štyridsiatich...

pokračovať v čítaní

Aký bol a aký bude…

Začal sa nový akademický rok. Aj v našich „úpéce“ hlávkach sa vynára otázka? Aký bude ten nový akademický rok v UPaC, čo prinesie? Odpoveď je jednoduchá. Bude taký, aký si ho pripravíme a urobíme. Ale to nezáleží len od kaplánov, koordinátorov, či ostatných dobrovoľných spolupracovníkov z radov študentov. Záleží to aj...

pokračovať v čítaní

Prázdninová modlitba za Katolícku univerzitu

Ahojte, decká! Ako sa máte, ako prázdninujete? Verím, že fajn. Nemáme možnosť byť spolu osobne, tak aspoň takto virtuálne prostredníctvom „netu“ a samozrejme Ste aj v našich modlitbách, v modlitbách univerzitných kaplánov a ostatných UPaC-čkárov. Voľných prázdninových dní už máme pomerne veľa za sebou, ale chválabohu, niečo ešte aj pred...

pokračovať v čítaní

Nová encyklika Benedikta XVI. „Caritas in veritate“

Vatikán(7. júla,RV) – Svätá stolica  predstavila v poradí tretiu encykliku Benedikta XVI., ktorá nesie názov „Caritas in Veritate“, teda Láska v pravde. Svätý Otec tak po predchádzajúcich dvoch encyklikách Deus Caritas est (2005) a Spe salvi (2007) rozvíja hlbšie sociálne témy v dnešnej globalizovanej dobe. V úvode sa Benedikt XVI....

pokračovať v čítaní

„Vzkriesenie“ pátra Štefana

Keď som vo štvrtok podvečer vstúpil do jedálne pátrov jezuitov v rehoľnom dome v Ivanke pri Dunaji, spolu s kaplánmi Róbertom a Dušanom a študentom Martinom zo Skalice sme zažili príjemný šok. V ústrety nám náhle prišiel v plnej sile, tak ako sme ho doteraz poznali, usmiaty páter Štefan Halienka....

pokračovať v čítaní

Rok kňazov – sv. Ján Mária Vianney, patrón kňazov

Sv. Ján Mária Vianney, kňaz Sviatok: 4. august 1786-1859 Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Sv. Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 1786 v Dardilly, čo bola pomerne veľká obec asi osem kilometrov severovýchodne od Lyonu vo Francúzsku. Jeho rodičia boli zbožní a dobrí ľudia. Okrem neho mali...

pokračovať v čítaní

19. 6. 2009 sa začal ROK KŇAZOV

“Bude to pozitívny rok, v ktorom chce Cirkev povedať najmä kňazom, ale aj všetkým kresťanom, svetovým spoločenstvám, prostredníctvom globálnych masmédií, že je hrdá na svojich kňazov, že ich miluje, ctí si ich, obdivuje a uvedomuje si s vďakou ich pastoračnú prácu a ich svedectvo života. V skutku, kňazi sú dôležití...

pokračovať v čítaní

Pozdrav – list pátra Štefana – máj 2009

Milí priatelia, univerzitní kapláni! Milí priatelia, študenti na KU! Srdečne Vás všetkých pozdravujem a veľa Božích milostí prajem. Už vládzem trocha viac hýbať pravou rukou, ale hlavne môžem s ňou už i písať, čo mi spôsobuje radosť, aby som Vám aspoň niečo napísal. Bude to kostrbaté, ale predsa chcem Vám...

pokračovať v čítaní

Modlitebná reťaz mladých za mladých

V piatok 29. mája 2009 o 12:00 sa začala na celom Slovensku Modlitebná reťaz nepretržitej „Modlitby mladých za mladých“, kedy sa mladí modlili za svojich kamarátov, kamarátky, priateľov, priateľky, bratov, sestry …, ktorá trvala do nedele 7. júna. do 12:00. Budeš sa modliť za iných, budú sa modliť sa Teba,...

pokračovať v čítaní