Život v UPaC

Historický bál 25. 11. 2009 KU má talent!  16. novembra 2009 Aula J.Pavla II. Duchovná obnova s pátrami z Rádu premonštrátov 3. – 5. 11. 2009

pokračovať v čítaní

Stretnutie vysokoškolákov prinieslo nové výzvy (2009)

Ružomberok 20. november 2009-Takmer 350 vysokoškolákov z jedenástich univerzitných pastoračných centier sa stretlo od piatku 13. do nedele 15. novembra 2009 v Ružomberku. Stretnutie sa nieslo v znamení témy: Má to /ná/dej. Osemnásty ročník najväčšej mobilizácie vysokoškolákov v Ružomberku priniesol niekoľko novinek. V otváracej piatkovej homilií vyzval košický pomocný biskup,...

pokračovať v čítaní

KU má talent

UPaC a Rádio Pulz v predvečer Dňa študenstva nelenili a rozhodli sa osláviť tento sviatok po svojom. Zorganizovali súťaž s názvom „KU má talent“, ktorej cieľom bolo zistiť, či sa na pôde KU nachádzajú nejaké talenty. Zaujímavosťou bolo najmä to, že v programe nevystúpili iba študenti, ale aj ich pedagógovia,...

pokračovať v čítaní

AKADEM 2009

Stretnutie vysokoškolákov prinieslo nové výzvy (reportáž) prezentácia pekné foto si môžete pozrieť tu Foto

pokračovať v čítaní

Noví emauzkí učeníci na KU

„Pokoj vám,“ vzácni hostia, milí priatelia. Práve tento pozdrav použil Ježiš, ktorý sa pridal k učeníkom na ich ceste z Jeruzalema do Emauz. Nespoznali ho. Tak veľmi nám boli podobní. Na príklade apoštolov a učeníkov nám ukazuje Kristus biedu človeka, ale aj jeho veľký potenciál. Apoštoli, ktorí chodia s Ježišom,...

pokračovať v čítaní

Duchovná obnova na KU 3. – 5. novembra 2009

Pod názvom Noví emauvzskí učeníci na Katorlíckej univerzite sa uskutočnila duchovná obnova, ktorú viedli pátri Rádu premonštrátov. Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť tejto duchovnej obnovy a pre tých, ktorí si chcú zopakovať a ešte viac dostať do srdca počuté, prinášame audiozáznamy a spracované prepisy príhovorov. Foto z duchovnej obnovy Audiozáznamy Príhovor...

pokračovať v čítaní

Predstavujeme Vám… P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem.

V milostivom roku kňazov Vám chceme bližšie predstaviť našich kňazov pôsobiacich v UPaC. Začíname rozhovorom s kňazom 3 x naj…:) Najmladší: vekom, v kňazskej službe, pôsobením v úpecé. Zoznámte sa: Páter Karol Do služby v UPaC nastúpil:  1. 10. 2009 Kňazská vysviacka:    29. augusta  2009 Máte nezvyčajné rehoľné meno. Aká je jeho...

pokračovať v čítaní