Krížové cesty v pôstnom období na KU

Pred takmer 2000 rokmi sa v Jeruzaleme udiala udalosť, ktorá je dôležitá pre mňa, pre Teba, pre Vás, pre celý svet. Niekto (sám Boží Syn!),  kto nás nesmierne miloval,  sa obetoval za nás a dal sa pre nás dobrovoľne pribiť na kríž. Rozhodol sa pre túto cestu, aby nám zaručil...

pokračovať v čítaní

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2010

Božia spravodlivosť sa zjavila skrze vieru v Krista (porov. Rim 3, 21 – 22) Drahí bratia a sestry, každoročne nás Cirkev pri príležitosti Pôstneho obdobia pozýva urobiť si úprimnú revíziu života vo svetle evanjeliového učenia. Tento rok vám chcem ponúknuť niekoľko úvah o obsiahlej téme spravodlivosti, vychádzajúc z Pavlovho výroku:...

pokračovať v čítaní

Permanentky na plaváreň

Ponúkame študentom možnosť denne si zaplávať v popoludńajších hodinách v ružomberskej plavárni. Stačí prisť do UPaC a za 30 centov si vyzdvihnúť permanentku (+ záloha 1 EUR a preukázať sa OP, ISIC). Viac info priamo v UPaC.

pokračovať v čítaní

ALFA KURZ

Celosvetovo uznávaný a overený kurz, ktorý netradičným a zaujímavým spôsobom približuje zmyslel života a pravdy kresťanstva. Ak máš v sebe mnoho nezodpovedaných základných otázok, možno práve Tebe pomôže. Začíname 3.3.2010 a zapísať sa môžeš na vrátnici B-bloku, Hrabovská cesta 1 (Pedagogická fakulta KU) Informácie v UPaC alebo píšte na: spolocenstvoku@gmail.com...

pokračovať v čítaní

KU sa modlila za Slovensko

             Popolcová streda 17. novembra 2010 7:45 – 17:45  Celodenná adorácia 12:15    Sv. omša za dobrodincov KU Kaplnka sv. Alberta 15:00    Ruženec Božieho milosrdenstva 16:00    Modlitba posvätného ruženca vysielaná zo štúdia na FF KU do rádia Lumen 18:00    Sv. omša v rádiu Lumen (celebroval...

pokračovať v čítaní

Filmový festival

Ozveny Starcovho pokladu 2. ročník Medzinárodnej prehliadky krátkych filmov 16.  a 17.  február 2010 o 17.00 hod. UPaC Fakulta dramatických umení Akadémie umení Banská Bystrica – 70 min. Za mestom sme to my • Tomáš Vitek, Slovensko, dokument, 2009, 15 min. Magisterský dokumentárny film o mladej rodine žijúcej na samote....

pokračovať v čítaní

Oznam pre účastníkov púte Santiago 2010

Aktuálne info: Prihlásenie a financie Celková cena zájazdu                                     400  EUR Splátkový kalendár  od 8. 2.  do 15. 2. 2010     150  EUR (aktuálne treba uhradiť!)    do konca apríla      250  EUR Platby je potrebné uskutočniť LEN PREVODOM Z ÚČTU NA ÚČET (nie priamym vkladom na účet, nie poštovou poukážkou!!!) na študentský bankový účet:    ...

pokračovať v čítaní

Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku

Posledná nedeľa v januári bude každoročne Nedeľou Katolíckej univerzity  v Ružomberku (KU). Rozhodla o tomKonferencia  biskupov Slovenska na svojom 64. plenárnom zasadnutí v dňoch 28. a 29.  októbra 2009 na Donovaloch. V nedeľu 24. januára si veriaci vo všetkých  kostoloch na Slovensku vypočujú pastiersky list biskupov o KU. O týždeň  neskôr...

pokračovať v čítaní