Spovednica brata šavla

Vždy v stredu o 16.15 hod. bude mať P. Karol Lovaš v priestoroch UPaC prednášku spojenú s premietaním filmu. Názov druhej je: Náčrt „Trojičnej teológie“: Ježiš a Mária – otcovská a materská tvár Boha.

pokračovať v čítaní

KU pre prvákov (a nielen pre nich)

v stredu o 20-tej  hodine  v Aule Jána Pavla II. bola možnosť vyhrať: obed s prezidentom SR v.v. Rudolfom Schusterom Cena rektora univerzity prof. Tadeusza Zasepu (50 €) Zájazd „Krakow – Wieliczska v cene 33 € (9. -10. 2010) Zájazd „Želiv – Praha“ v cene 35 € (19. – 21.11.2010)...

pokračovať v čítaní

Zastavenie s bratom šavlom

Brat Šavol – P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem. je premonštrátsky kňaz a básnik. Od októbra 2009, počas doktorandského štúdia  na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, pôsobí ako univerzitný kaplán v našom Univerzitnom pastoračnom centre. Ponúkame Vám jeho príhovory z homílií. Jeho zastavenia si môžete prečítať v článkoch...

pokračovať v čítaní

Aj TVOJE svedectvo je dôležité!

Ako viete, pred časom odišiel do večnosti páter Štefan Halienka SJ. Mnohí z nás si ho pamätáme ako výnimočného kňaza, priateľa, človeka a fotografa i z univerzitného prostredia UPaC z Ružomberka. Pripravuje sa útla brožúrka pod názvom „Páter Štefan očami jeho priateľov„.. Brožúrka by okrem sprievodného textu o živote pátra, obsahovala...

pokračovať v čítaní

PÚŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELLA 2010 – návrat domov v stredu 1. 9. /aktualizované: streda 1. 9. 18.00 h /

Ako a kto putuje… Čo prežívajú pútnici… Aktuálne info od účastníkov púte… Sledujte od 19. augusta túto pravidelne aktualizovanú reportáž! NOVÉ FOTO (vložené v piatok 27.8. 11.30 h) Z PÚTE VO FOTOGALÉRII Trasa púte Ružomberok – Santiago de Compostella   A-Ružomberok, B-Turín, C-Lurdy, D-Sarria, E-Portomaria, F-Palas de Rei, G-Arzua, H-Santiago de Compostella /pre väčšie zobrazenie – klik na...

pokračovať v čítaní

Vitráž na Kaplnke sv. Alberta

Finančné dary môžete zasielať aj priamo na: číslo účtu Univerzitného pastoračného centra J.Vojtaššáka 432 00 30 506/3100, Ľudová banka a. s. Volksbank variabilný symbol: 2010, v poznámke  uveďte: dar (prípadne aj meno darcu) Za všetkých darcov budú odslúžené sv. omše.

pokračovať v čítaní

P. ŠTEFAN HALIENKA SJ ODIŠIEL K OTCOVI…

24. júna 2010 o 19:55 hod. odišiel k nášmu Nebeskému Otcovi, kňaz Spoločnosti Ježišovej, univerzitný kaplán, páter Štefan Halienka. So zosnulým pátrom Halienkom sme sa rozlúčili v pondelok 28. júna o 14.00 hod. v Ružomberku. Svätej omši v jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža na Nám. Andreja Hlinku predsedal spišský diecézny...

pokračovať v čítaní

Mimoriadnou eucharistickou koncelebráciou Benedikt XVI. ukončil Rok kňazov

Vatikán (11. júna, RV) – Pápež Benedikt XVI. predsedal na Námestí sv. Petra mimoriadnej eucharistickej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorou ukončil Rok kňazov, vyhlásený v júni 2009. Spolu so Svätým Otcom koncelebrovalo 15 tisíc kňazov z celého sveta, ktorých Benedikt XVI. vo svojom príhovore povzbudil k vernosti povolaniu aj v...

pokračovať v čítaní