500 rokov od… :(

31. októbra 1517 augustiniánsky mních Martin Luther spísal deväťdesiatpäť téz o podstate a praktizovaní odpustkov vo vtedajšej Katolíckej cirkvi a poslal ich príslušným biskupom, magdebursko-mohučskému arcibiskupovi Albrechtovi Braniborskému a Hieronýmovi Schulzovi, braniborskému biskupovi. Tieto tézy poslal aj niekoľkým svojim vzdelaným priateľom, ktorí to bez jeho vedomia dali vytlačiť a tézy sa okamžite rozšírili po celom...

pokračovať v čítaní

Beánia 2017: O zábavu sa postará Mafia Corner aj naši študenti

A: Zuzana Rojíková Každoročne si zaslúži pozornosť študentov, pedagógov aj vedenia univerzity. Beánia je pravidelná udalosť, študentský ples, na ktorom sa stretáva celá univerzita. Organizátori z Univerzitného pastoračného centra KU prichádzajú aj tento rok s bohatým programom. Nových vítame, s najstaršími sa lúčime Viete o tom, že Beánia pochádza zo...

pokračovať v čítaní

Hosť na KU v AR 2017/18

Aj v nastávajúcom akademickom roku chceme pokračovať v podujatí „Hosť na Katolíckej univerzite“, ktoré je ponukou na intelektuálny a duchovný rast spoločenstva Katolíckej univerzity i záujemcov z mimo univerzitného prostredia. V zimnom semestri chceme ponúknuť týchto hostí s nasledujúcimi témami: 03.10. 2017     Kňazi z UPaC: Pešia púť Fatima – Santiago de Compostela za KU 10.10. 2017    ...

pokračovať v čítaní

Slovko na začiatok

S Božou pomocou robíme prvé kroky v novom akademickom roku 2017/18. Chceme sa v neznámom teréne zorientovať, preto vám chcem ponúknuť mapu vo forme zamyslenia, ktorá nám môže pomôcť pri zoznámení sa s terénom nového AR. Inšpiratívnou pomôckou je prípravný dokument ku Biskupskej synode o mládeži (október 2018). V prvej časti „Mladí v dnešnom svete“ pápež...

pokračovať v čítaní

Ahojte! Bom Caminho! Pozdrav z púte Fatima – Santiago de Compostella

Ahojte, priatelia! Pozdravujeme Vás z púte Fatima – Camino de Santiago. My, vaši duchovní otcovia – univezitní kapláni Róbert  Slotka, Dušan Galica, Jozef Žvanda a otec Ondrej Šmidriak, náš bývalý kolega z UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku, sme od piatka 28. Júla 2017 na tejto náročnej púti. Na púť sme...

pokračovať v čítaní