Členovia z ANOINTING FIRE CATHOLIC MINISTRY z Birmingahamu (UK) v pondelok a v utorok na KU v RK

V najbližší pondelok, teda zajtra 05. marca 2018 o 13.00 k nám na pôdu Katolíckej univerzity v Ružomberku zavítajú na dva dni traja členovia katolíckeho modlitbového spoločenstva z anglického Birmingahamu pod názvom ANOINTING FIRE CATHOLIC MINISTRY (Katolícka služba pomazaná ohňom). Toto spoločenstvo, v ktorom okrem kňazov účinkuje aj množstvo laikov, oficiálne potvrdené diecéznym biskupom Mons. Jacob...

pokračovať v čítaní

Misia v Tanzánii, resp. otec Ondrej Šmidriak s priateľmi na cestách po Afrike

Vo štvrtok 15. februára 2018 sa začala dvojtýždňová misijná púť duchovného otca Ondreja Šmidriaka, nášho niekdajšieho univerzitného kaplána v UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku a dnes farára v Sklabinej pri Veľkom Krtíši. Otec Ondrej, náš stály duchovný priateľ a priateľ vysokoškolskej mládeže tam, na juh pod rovník, presnejšie na východné pobrežie južnej Afriky, do Tanzánie,...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša – pozvanie: „BUĎME SPOLU!“

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života”, tak sa píše v dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu pod názvom Lumen gentium – Svetlo národov. (LG 11) A na inom mieste v dekréte Presbyterorum ordinis – O učinkovaní a živote kňazov možno čítať: „Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho...

pokračovať v čítaní

Víkendovka: Žena, poznaj seba! Muž, poznaj ženu!

Víkendovka, resp. kurz, ktorého názov je titulom nášho článku, teda: „Žena, poznaj seba! Muž, poznaj ženu!“, je veľkou službou, tak pre ženu, ako aj pre muža, je veľkou službou pre manželský život, je veľkou službou pre Vás, milí študenti. Fakt, je naozaj veľkou službou pre Vás! O čo tu vlastne ide?...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky, Streda 07.02.2018 – Keď kráľovná nad kráľom žasne

Blažení sú tvoji ľudia, blažení títo sluhovia, ktorí sú stále pri tebe a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je zvelebený Pán, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil ťa na trón Izraela… 1 Kr 10, 1-10 Kráľovná zo Sáby žasne nad Šalamúnovu múdrosťou. A tá je badateľná nielen v jeho trefných odpovediach. Lebo nebola ani...

pokračovať v čítaní

Pán sa vrátil na Sion

Tým Sionom u nás v Ružomberku na Katolíckej univerzite je naša Kaplnka sv. Alberta. Denne sem vstupujeme, a tak vystupujeme k Bohu na náš „KU-čkársky Sion“. Tu sa modlíme, tu predkladáme Bohu svoje prosby, tu mu ďakujeme, tu ho chválime, tu ho odprosujeme, tu ho prosíme. Denne. Až na posledné dni. Pán od nás...

pokračovať v čítaní