Epidémia ako zrkadlo? – príhovor rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku

Frank Snowden, emeritný profesor univerzity Yale, vydal vlani na jeseň knihu Epidemics and Society. „Epidémie sú kategóriou chorôb, ktoré nastavujú zrkadlo ľudským bytostiam, kto naozaj sme. Majú do činenia s naším vzťahom k smrteľnosti, k smrti, k našim životom. Tiež odrážajú náš vzťah k životnému prostrediu – k prostrediu, ktoré...

pokračovať v čítaní

Urbi et orbi – veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka

Urbi et orbi – veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka V plnom znení prinášame Veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et orbi, ktoré predniesol vo Veľkonočnú nedeľu 12. apríla 2020 na poludnie z centrálneho miesta Vatikánskej baziliky nad hrobom svätého apoštola Petra. Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc! Dnes zaznieva na...

pokračovať v čítaní

Veľkonočný pozdrav z Kazachstanu

Drahí študenti, učitelia, zamestnanci a absolventi našej Katolíckej univerzity ! Chcem vás úprimne pozdraviť z nášho misijného centra v meste Karaganda vo východnom Kazachstane a zaželať pri vyvrcholení veľkonočnej oktávy nedeľou Božieho Milosrdenstva, aby ste na sebe zakúšali nesmiernu hĺbku Pánovej veľkorysej a bezpodmienečne prijímajúcej lásky a samy sa stali...

pokračovať v čítaní

Pastiersky list diecézneho biskupa spišskej diecézy Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons.  Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020   Milí bratia a sestry, tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do našich spomienok ale aj do dejín našej krajiny ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Niekoľko týždňov sa nekonajú verejné bohoslužby v našich chrámoch a teraz po prvýkrát sa neslávia...

pokračovať v čítaní