Nové kňazské povolania z Katolíckej univerzity v Ružomberku

V sobotu 9. júna 2018, na spomienku Nepoškvrneného srdca panny Márie, sa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave konala kňazská a diakonská vysviacka, ktorá je tak pre kňazov ako aj pre veriacich jedným z najväčších sviatkov celej diecézy. V túto sobotu počas eucharistického slávenia prijali z rúk rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika sviatosť diakonátu traja...

pokračovať v čítaní

Absolvent Katolíckej univerzity diakonom v Čechách

V sobotu 8. septembra 2012 o 10:00 hod. v Kostole Obetovania Panny Márie v Českých Budějoviciach prijme skrze modlitbu a vkladanie rúk otca biskupa Jiřího Paďoura OFCMCap. diakonskú vysviacku pre službu v Čekobudějovickej diecéze absolvent FF KU v Ružomberku Mgr. Jozef Gumenický. Budúci nový diakon študoval v Ružomberku v rokoch...

pokračovať v čítaní