Komentáre sú vypnuté na tento post

Kampaň „Mladí za rodinu“ v týždenníku ZRNO

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Týždenník ZRNO sa rozhodol uverejniť článok o kampani Mladi za rodinu vysvetľujúci dôvody jej vzniku a rôzne formy jej uskutočňovania a takto pozvať do tejto kampane čím viacerých ľudí. Uverejňujeme ho s rovnakým úmyslom na našom webe a pozývame pripojiť sa aj Teba…

Kampaň „Mladí za rodinu“

Od 17. novembra sa realizuje na Slovensku kampaň „Mladí za rodinu 2012“. Ide o podujatie, organizované katolíckymi vysokoškolákmi, ku ktorému sa pridávajú najmä mladí kresťania na celom Slovensku. O čom táto kampaň je, na čo je zameraná a čo je jej cieľom, sa ZRNO porozprávalo s jedným z jej organizátorov – kňazom – odborným asistentom pôsobiacim na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a formátorom v tamojšom univerzitnom pastoračnom centre (UPC) Ondrejom Šmidriakom.

Prečo takáto kampaň Mladí za rodinu?

Vzhľadom na aktuálne spoločenské dianie na Slovensku, kedy sa v poslednej dobe čoraz viac spochybňuje Tradičná rodina ako jedinečný vzťah muža a ženy, bolo aktuálne a žiaduce, aby sme reagovali kresťanským spôsobom na tieto hlasy vo verejnom priestore. Po spoločnej diskusii medzi mladými z UPC sme zvýraznili modlitbové prepojenie zdôrazňujúce silu spoločnej modlitby. Od 17. Novembra – Deň študentstva – po 30. december – sviatok Sv. rodiny – zhruba týchto 6 týždňov, každý večer sa spojíme modlitbou Anjel Pána alebo inou ľubovoľnou modlitbou na spoločný úmysel. Ten je jednotný pre každý týždeň. K tomu sa pridal vonkajší symbol – hnedý gombík, ktorý znázorňuje to, že muž a žena boli stvorení z hnedej zeme a dve dierky spojené bielou šnúrkou predstavujú muža a ženu spojených Božou milosťou – môže znázorňovať aj bielu štólu na rukách novomanželov. K modlitbe a vonkajšiemu symbolu, ktorým je hnedý gombík, sa pridávajú sprievodné akcie. Na Katolíckej univerzite sme mali napríklad diskusiu k zákonom podporujúcim mravné dobro mládeže a stabilitu rodiny. Mali sme na besede Annu Záborskú z europarlamentu, Štefana Kuffu zo slovenského parlamentu a právnika Martina Dilonga. Ďalší týždeň sme mali trojdňovú adoráciu, ktorých úmyslom bolo „Za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa“, a ďalšie adorácie a besedy, budú prebiehať podľa plánu až do 30. decembra.

Čo ste mysleli slovami „vzhľadom k situácii, ktorá je na Slovensku“?

Napríklad vytvorenie výboru LGBTI, ale hlavne sme reagovali aj na dlhodobo vedenú verejnú kampaň, ako keby manželstvo zabíjalo lásku. Niektorí si o vzťahu muža a ženy myslia, že keď je už niečo v takomto vzťahu poistené, ako keby tým ochabovala romantickosť a tvorivosť. Naopak, my si myslíme, že manželstvo chráni lásku, lebo jej dáva stabilitu, vernosť a chráni ju pred náladovosťou a náhodovosťou. Práve dôvera, ktorá sa dáva manželským verejným sľubom, má ešte viac motivovať partnerov k tvorivosti v láske k tomu druhému, aby sme dôveru splácali dôverou.

Ako súvisí hnedý gombík a biela šnúrka s Pro life kampaňami na Slovensku?

Keďže napr. biela stužka je už zaužívaný symbol, ktorý evokuje úctu k počatému životu, tak hnedý gombík s bielou šnúrkou dáva do súvisu tému sexuality aj s témou vzťahy. Sexualitu nemôžeme riešiť len oddelene od vzťahov, povedal by som biologicko- technicky. Preto si myslím, že aj táto kampaň s úmyslami prepojenými na viaceré oblasti rodinných vzťahov, rieši vzťahy medzi mužom a ženou v súvislostiach, a nielen v zúženom obzore úzkeho vnímania sexuality.

V ostatnom čase vidíme skôr opačný trend. Mladí akoby strácali záujem potvrdzovať zväzok manželstvom…

Áno, ako keby sa báli, ako som už povedal, že im to zoberie slobodu a romantickosť. Na druhej strane si uvedomujú, že túžia po vernej a celoživotnej láske. Cítia, že je to veľmi vypočítavé, keď dlhodobo kalkulujú so zadnými dvierkami, až nakoniec zanechajú len citové zranenie v človeku. Preto je dôležité vo vzájomnej úcte a citlivosti rozvíjať vzťahy a nerobiť z toho citový alebo iný obchod. Je dôležité dávať do vzťahu viac dôvery a aj ochoty verejným sľubom vytvoriť zázemie tomu druhému, aby to nebolo v pozícii – teraz mi to nevyhovuje, ty máš svoju slobodu, ja svoju a pod rúškom mojich osobných práv zabudnem na zodpovednosť, ktorú každý hlbší vzťah prináša.

Má táto kampaň povzbudiť k spomínanej zodpovednosti?

Chceme, aby ľudia pochopili, že ak verejná mienka nebude naklonená k zodpovedným manželským vzťahom, a stále viac sa bude presadzovať vo vzťahu muža a ženy niečo nezáväzné a voľné, tak sa im pripravuje akoby spoločensky akceptované oslabenie zodpovednosti v manželskom vzťahu. Preto je dôležité, aby sa v spoločnosti posilnilo toto povedomie. Aby si spoločnosť uvedomila, že mladí sú za rodinu, za vzťahy, ktoré nie sú ohrozené náladovosťou, vypočítavosťou, v ktorých si vedia dať navzájom dôveru a vzájomné zázemie. Na tomto základe sa môže ďalej rozvíjať tvorivosť v láske, ktorá bude schopná udržať stabilnú rodinu. Nedávam predsa ľahkovážne dôveru niekomu, kto ju môže zneužiť, ale tomu, kto si ju bude vážiť a celý život bude aj on na vzájomnej úcte a láske pracovať.

Koľko mladých ľudí sa zapojilo do tejto kampane?

Oficiálna kampaň sa začala počas stretnutia vysokoškolákov Slovenska – Akadem 2012, kde sa odovzdalo 3000 gombíkov a dokupovali sa ďalšie gombíky pre jednotlivé UPC a niektoré farnosti. Prosili sme diecéznych biskupov Slovenska, aby kampaň šírili prostredníctvom farských úradov. Veríme, že mnohé farnosti vo vlastnej réžii, predovšetkým modlitbou, prípadne aj tým gombíkom sa do nej zapojili. Sme radi, že sa do kampane zapojila mládežnícka komisia Ekumenickej rady cirkvi, vysokoškolské biblické hnutie, saleziánska rodina a viaceré kresťanské združenia a hnutia.

Zapojili sa len vysokoškoláci, alebo aj mladí mimo akademickej pôdy?

Tým, že sme oslovili cez biskupské úrady väčšinu farnosti, tak dúfame, že sa o kampani dozvedeli a zapojili sa do nej mladí i stredná a staršia generácia na Slovensku. Potešilo nás, že táto kampaň oslovila aj stredoškolákov, napr. cirkevné gymnázium v Ružomberku. Veríme, že naša kampaň oslovuje všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí uvažujú nad témami, ako je zodpovedný predmanželský vzťah, úcta k počatému životu, stabilná rodina, vernosť, zodpovednosť a podobne.

Súvisí táto kampaň aj s oslavou Svätej rodiny, ktorú oslavujeme počas vianočných sviatkov?

Celá kampaň ťažiskovo prebieha počas adventného obdobia a prvý vianočný týždeň, tak akoby zapadá do atmosféry Vianoc ako sviatkov rodiny. Počas nich by sme si mali uvedomiť vďačnosť za fungujúce rodinné vzťahy a spoluzodpovednosť za ich trvácnosť. Zázemie rodiny, ktoré na Vianoce každý citlivo prežívame, je výzvou pre zintenzívnenie úsilia aj v modlitbe aj v tvorivosti vo vzťahoch. Vtedy dokáže rodina byť trvalo spolu a tešiť sa z toho, že jej členovia si môžu byť navzájom najcennejším darom.

IVETA BENKOVÁ

Možno som nemoderná, ale …

Do kampane „Mladí za rodinu“ sa zapojilo množstvo mladých ľudí. Spoluorganizátorkou kampane je aj študentka Prešovskej univerzity Lucia Klučárová. Prečo sa ku kampani pridala, ako aj vlastné vnútorné vyjadrenie svojej účasti na tejto kampani, vysvetľuje sama v nasledujúcom príspevku:

Do kampane ,,Mladí za rodinu 2012“ som sa aktívne zapojila svojimi modlitbami na jednotlivé úmysly počas predošlých týždňov, ale verím, že aj nasledujúce týždne sa mi to podarí. Gombíky a plagátiky som sa snažila dať do rúk nielen svojim priateľom, ale všetkým, ku ktorým som sa v rámci možností dostala. O tejto kampani som vedela medzi prvými, pretože som bola pri jej vzniku a následnom rýchlom raste do celoslovenských rozmerov. Téma rodiny je podľa mňa stále aktuálna a je dôležité v dnešnej dobe presadzovať názory, ktoré sú pre niektorých nepochopiteľné a nenormálne. Každá rodina je jedinečná a v každej sa nájde nejaký problém, konflikt, ktorý sa neraz skončí rozvodom. Preto je veľmi dôležité modliť sa za svojho budúceho manžela/manželku už niekoľko rokov vopred. Týmto by sme chceli dosiahnuť lepší život v našich rodinách, pretože Boh vypočuje každú našu modlitbu, a ak sa budeme na celom Slovensku modliť na ten istý úmysel, určite nám Pán požehná, samozrejme v takej miere, v akej On sám bude chcieť. Táto iniciatíva je podľa mňa dôležitá aj preto, aby sa do povedomia ľudí dostalo, že žiť v rodine je správne. Aby si mladí ľudia nezvykali na to, že žiť iba tak ,,na skúšku“ s niekým je normálne, ale aby vedeli, že rodina je istý záväzok, ktorý nás viaže k úplnému darovaniu sa druhému človeku, ktorého sme si vybrali za manžela/ manželku. Mimochodom, na internete som si všimla, že o tejto kampani boli informovaní aj veriaci v Čechách, ale aj v Taliansku – katolíckou tlačovou agentúrou SIR Europe, mapujúcou cirkevné dianie v strednej a východnej Európe, vďaka ktorej sa to dozvedel aj Vatikán. Ak by si niekto myslel, že mám snáď kvôli svojmu presvedčeniu nejaké problémy s mladými ľuďmi, tak to nie je pravda. Možno aj preto, že na internáte, kde teraz bývam, mám priateľov, ktorí zastávajú ten istý názor ako ja. V minulosti sa mi však stávalo, že niektorí ľudia nesúhlasili s mojimi názormi a brali ma ako „zatvrdilú katolíčku“, z čoho som si po čase nerobila ťažkú hlavu. Myslím si, že je dôležité držať sa svojich hodnôt a názorov, aby sme v dnešnom tvrdom svete dokázali obstáť a nestratiť svoju kresťanskú identitu. Možno pre niektorých ľudí budem stále nemoderná. Mne však stačí, že keď sa stretnem s Kristom tvárou v tvár, nebudem sa musieť zodpovedať ešte aj za takéto veci a postoje v spoločnosti, ktoré som mohla svojimi aktivitami a názormi ovplyvniť. Snažím sa žiť svoj život naplno – nie v svojvôli, ale podľa usmernení, ktoré nám z lásky a pre lásku daroval Boh.

Lucia Klučárová

Večerné modlitby – Úmysly:

17.11. – 25.11. : za správny výber manželského partnera a predmanželskú čistotu

26.11. – 2.12. : za zákony podporujúce mravné dobro mládeže a stabilitu rodiny

3.12. – 9.12. : za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa

10.12. – 16.12. : za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného spoločenstva

17.12. – 23.12. : za starostlivosť o starých a chorých členov rodiny

24.12. – 30.12. : za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách a za posvätenie rodín

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Komentáre sú uzavreté.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?