Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša – pozvanie: „BUĎME SPOLU!“

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života”, tak sa píše v dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu pod názvom Lumen gentium – Svetlo národov. (LG 11) A na inom mieste v dekréte Presbyterorum ordinisO učinkovaní a živote kňazov možno čítať: „Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.“ (PO 5)

V zmysle týchto slov o nesmiernej hodnote Eucharistie sa aj naše univerzitné spoločenstvo na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) deň čo deň schádza na jej slávenie, na slávenie svätej omše. V pracovné dni až trikrát počas dňa slávime svätú omšu v univerzitnej Kaplnke sv. Alberta, ktorá sa nachádza v budove Pedagogickej fakulty na Hrabovskej ceste. Aj na našich študentských internátoch máme kaplnky, kde počas týždňa v utorok a v stredu večer o 20:00 hod. máme s našimi študentmi svätú omšu. Sväté omše sú na našej univerzite spojené aj v súvislosti s otvorením či ukončením akademického roka, rovnako to platí aj pre mnohé iné významné univerzitné podujatia. Pri takýchto príležitostiach sa schádzame na svätej omši v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli, ktorý je akoby našim univerzitným kostolom.

Pondelok večer o 19:30

Predsa je však ešte jeden pravidelný čas, keď sa na slávení svätej omše stretávame predovšetkým s našimi študentmi. Týmto časom je v priebehu akademického roka vždy pondelkový večer o 19:30 hod. v Kostole Povýšenia svätého Kríža na Námestí Andreja Hlinku, ktorý je v správe Spoločnosti Ježišovej. Vtedy tu , na tomto mieste, slávime našu Vysokoškolskú mládežnícku svätú omšu, ktorú považujeme za našu „kvázi“ farskú svätú omšu. Tak ako pre každú farnosť je dôležité aspoň raz v týždni, v Deň Pána – v nedeľu, sa spoločne na slávení svätej omše stretnúť,  spoločne chváliť Boha, oslavovať ho, ďakovať mu, odprosovať a prosiť ho, spoločne počúvať Božie slovo a sláviť Eucharistiu, rovnako to platí aj o nás, o našom univerzitnom spoločenstve.

Naše univerzitné spoločenstvo nie je samostatnou farnosťou a pôsobíme na teritóriu miestnej ružomberskej farnosti sv. apoštola Ondreja, predsa sme však zvláštnym a originálnym spoločenstvom a rovnako aj cirkevným spoločenstvom. Počas víkendov sme vo väčšine prípadov rozosiati po celej našej krajine a mnohí možno aj za jej hranicami. No v pondelok sme opäť tu, doma, na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Preto sa naše kvázi farské spoločenstvo stretáva pravidelne na slávení vysokoškolskej mládežníckej svätej omši práve v pondelok večer.

Prečo pondelok a prečo Kostol Povýšenia svätého Kríža?

Vysokoškolská svätá omša tu bývala od samého počiatku vysokoškolského vzdelávania v Ružomberku, teda od akademického roka 1995/1996, a to v stredu večer o 18:00 hod. v Kostole svätej Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. Počnúc 1. októbrom 2001 sme túto svätú omšu začali sláviť hneď na začiatku pracovného týždňa, v pondelok večer o 19:30 hod., a to  rovnako v Kostole svätej Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. Prečo v pondelok? V závere svätej omše vždy nasledujú oznamy o podujatiach na celý nasledujúci týždeň. Hovoriť o akciách a podujatiach uprostred týždňa už je naozaj neskoro. Nuž aj preto pondelok.

V akademickom roku 2011/2012 sme našu vysokoškolskú svätú omšu presťahovali z Rybárpoľa k Jezuitom, teda na miesto, kde dodnes slávime túto svätú omšu. Dôvod? Počnúc týmto akademickým rokom sa začala prestavba budovy, v ktorej sa dnes nachádza Pedagogická fakulta KU. Dovtedy časť tejto budovy tvoril dievčenský internát známy pod názvom Mladá generácia, v ktorom bývalo takmer 450 študentiek. Rovnako aj výstavba Univerzitnej knižnice si vyžiadala za svoju obeť ďalší internát pod názvom D-blok, v ktorom tiež bývali naši študenti. Zároveň sa vytvorili nové ubytovacie priestory, a to vo väčšine prípadov umiestnené v centre mesta, kam sa aj naši študenti presťahovali. Kostol Povýšenia svätého Kríža sa nachádza v ich blízkosti, nuž odvtedy sa pondelok čo pondelok večer počas akademického roka stretávame na slávení Vysokoškolskej mládežníckej svätej omše práve v tomto kostole.

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša – nie iba prívlastok

Ak hovoríme o Vysokoškolskej mládežníckej svätej omši, tak v tomto prípade nejde iba o nejaké prívlastky. Na tejto svätej omši sa väčšinou schádza vysokoškolská mládež, zaznievajú tu mládežnícke náboženské piesne v podaní nášho rovnako mládežníckeho spevokolu. Týmto smerom sú zamerané aj kázne, ktoré prednášajú duchovní otcovia – univerzitní kapláni z Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku, prípadne ich pozvaní hostia. Kázne sú ladené tematicky a reflektujú to, čo v súčasnosti prežíva univerzálna či partikulárna Cirkev, či už je to rok zameraný na nejakého svätca, na Pannu Máriu. Či to bol Rok sv. apoštola Pavla, Rok kňazov, Jubilejný rok Milosrdenstva alebo pred nedávanom skončený rok, v ktorom sme si pripomínali sté výročie od zjavenia sa Panny Márie trom pastierikom v portugalskej Fatime, tak príhovory kňazov adresované mladým sú inšpirované práve týmito udalosťami. Témy vysokoškolských mládežníckych svätých omší reagujú aj na posolstvá pápežov, na blížiace sa Svetové dni mládeže, na problematiku viery, slávenia svätej omše, či problematika ľudských vzťahov.

Na túto svätú omšu sú pozívaní aj otcovia biskupi, rehoľní aj diecézni kňazi, zasvätené osoby a laici z rôznych spoločenstiev rozosiatych po celom Slovensku. Táto svätá omša je tak vynikajúcou príležitosťou spoznať nových a zaujímavých ľudí, ich osobný príbeh s Bohom a dozvedieť sa aj o mnohých projektoch, ktoré podnikajú. V závere svätej omše sa prítomní študenti môžu dozvedieť o aktivitách a podujatiach v nasledujúcom týždni či období. Rovnako aj sami študenti tu môžu svojim kolegom predstaviť svoje projekty.

Občerstvenie pre dušu a pre telo, nuž poďme na AGAPÉ!

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša je aj vynikajúcou možnosťou realizovať svoje talenty či už účinkovaním v mládežníckom spevokole, službou miništrantov, lektorov a žalmistov alebo aktívnou účasťou na samotnej liturgii. Počas svätej omše je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, kde sú vždy k dispozícii minimálne dvaja kňazi. Po skončení svätej omše sa pokračuje ďalej, a to v priľahlých pastoračných priestoroch Spoločnosti Ježišovej, kde sú všetci pozvaní na spoločné AGAPÉ. Dievčatá z UPaC vždy upečú chutný koláč, je možné dať si horúci čaj, ale predovšetkým je to dobrý čas pre spoločenstvo, rozhovory, stretnutia či pre hru na stolovom futbale.

Nuž všetci Ste na túto svätú omšu pozvaní! Áno, vysokoškolská mládežnícka svätá omša je pre všetkých pozvaním: BUĎME SPOLU!

Vaši kňazi z UPaC

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.