Komentáre sú vypnuté na tento post

Chtěl bych žít II.: Hold on, Hold on, Hold on – Vydrž, Vydrž, Vydrž…

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Chtěl bych žít II.: Hold on, Hold on – Vydrž, Vydrž…  

Príď, Duchu Svätý, príď…

Chtěl bych žít, chcel by som žiť…, ale je mi tak smutno, je mi tak smutno, som tak sám, veľmi  sám… Aj v týchto dňoch sa cítim sám, sama, opustený, opustená, som možno tak sám, aj keď okolo mňa je množstvo ľudí a množstvo ľudí na sieťach. Ale v týchto dňoch, zvlášť v týchto dňoch, keď nič nepočuť, len korona, korona, korona vírus a nakazení a chorí a mŕtvi… Som tak sám a mám strach. „Hold on, Hold on, Hold on“ – „Vydrž, Vydrž, Vydrž“, spieva americká hudobná skupina R.E.M. a rovnako s touto pesničkou aj anglický katolícky kňaz Father Kelly na súťaži Británia má talent. Vydrž, vydrž, vydrž…    

Týždne, mesiace a roky, dlhé týždne, mesiace a roky sedával akýsi slepec na kraji Jericha. Sedával tu sám, dlho sám, opustený, sám týždne, mesiace a roky…Hoc opustený, a predsa trpezlivo čakal a veril, že raz, že raz, že raz uvidí… A konečne, dočkal sa. Keď mu povedali, že tadiaľto  ide Ježiš, vykríkol: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Neprestal kričať a úpenlivo volať, hoc ho okríkali a chceli ho umlčať. Neprestal kričať a Pán ho počul a uvidel a slepec už nie je slepcom, slepec uvidel. (Lk 18, 35-43)

Aj Alžbeta a jej muž, kňaz Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy dlho volali, prosili a kričali. Prosili o syna. Dlhé týždne, mesiace a roky. A obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a nariadenia. Dlho čakali na syna, a Pán po rokoch, po dlhých týždňoch, mesiacoch a rokoch ich volanie vypočul a požehnal im syna, veľkého syna, Jána Krstiteľa. (Lk 1, 5-80)

Aj Anna, Elkánova manželka z Efraimského pohoria čakala, dlho čakala na syna, čakala, modlila sa, so slzami na očiach aj na srdci sa modlila. A Pán si na ňu spomenul a porodila syna, veľkého syna, Samuela, proroka. (1 Sam 1, 1- 2, 21)

Nuž prečo som tak sám, tak často sám, tak často opustený a sám, prečo tak často v mojom živote je mlčanie človeka a aj mlčanie Boha? Prečo som tak často sám?

Tak je to v dejinách spásy. Boh dopúšťa radostné chvíle, ale aj chvíle opustenosti, samoty a Božieho mlčania. Veľakrát o tom čítame vo Svätom písme. No zatiaľ, keď sa cítime opustení, keď sa zdá, že Boh mlčí, zatiaľ on na hradbách nášho života stavia svojich strážcov a anjelom svojim prikazuje, aby nás chránili na našich cestách… (Ž 91), a v tej chvíli našej samoty a opustenosti, áno, už v tejto chvíli tvorí čosi nové, čosi nové a veľké. Aj teraz, v týchto dňoch k nám posiela svojho Syna, v bratoch a sestrách, v modlitbách a obetách, svojho Syna, jediného Syna, našu nádej, aby nám tak, ako slepcovi na kraji Jericha, vrátil zrak, aby sme videli, hlbšie videli, veľmi hlboko videli, videli Božími očami, videli srdcom…

Nuž: „Vydrž, Vydž, Vydrž“, a neprestávaj kráčať a dôverovať Bohu, vydrž a neprestávaj sa modliť, len: „Vydž, Vydrž, Vydrž!“ Pán už teraz v nás tvorí čosi nové, len vydrž!

R.E.M – Everybody hurts

https://www.youtube.com/watch?v=Mx8yD3-HWTg

When the day is long                                                Když den je dlouhý
and the night,                                                            a noc
the night is yours alone,                                            noc je tvým osaměním
When you’re sure you’ve had enough                       Když jsi si jistý, že už máš dost
of this life,                                                                 tohoto života,
well hang on                                                              tak se drž…
Don’t let yourself go,                                                Nedovol, abys odešel,
‘cause everybody cries                                               protože všichni pláčou
and everybody hurts sometimes                                a každý smutní čas od času…

Sometimes everything is wrong.                               Někdy je všechno špatně
Now it’s time to sing along                                       Teď je čas zpívat dál
When your day is night alone,                                  Když tvůj den je osamělá noc
(hold on, hold on)                                                     (drž se, drž se)
If you feel like letting go,                                         Jestliže cítíš, že bys to nechal jít
(hold on)                                                                    (drž se, drž se)
When you think you’ve had too much                      Když si myslíš, že už máš dost
of this life,                                                                 takového života
well hang on                                                              nuže drž se..

‘Cause everybody hurts.                                            Protože každý smutní
Take comfort in your friends                                    Nalezni útěchu mezi svými přáteli
Everybody hurts.                                                       Každý smutní
Don’t throw your hand.                                             Neskládej ruce do klína
Oh, no.                                                                      oh, ne
Don’t throw your hand                                              Neskládej ruce do klína
If you feel like you’re alone,                                     Jestli cítíš, že jsi sám
no, no, no,                                                                 ne, ne,ne,
you are not alone                                                       nejsi sám

If you’re on your own                                               Jestli jsi sám
in this life,                                                                 v tomto životě
the days and nights are long,                                                dny a noci jsou dlouhé
When you think you’ve had too much                      Když si myslíš, že máš dost
of this life                                                                  života,
to hang on                                                                 vydrž

Well, everybody hurts sometimes,                            No, každý smutní čas od času…

Everybody cries.                                                       Všichni pláčou
And everybody hurts sometimes                              a každý smutní… čas od času…
And everybody hurts sometimes.                             a každý smutní… čas od času…
So, hold on, hold on                                                  tak vydrž, vydrž,
Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on,           vydrž, vydrž, vydrž, vydrž, vydrž, vydrž
Everybody hurts. You are not alone…                      Všichni smutní. Nejsi sám…
Evanjelium podľa Lukáša Lk 18, 35-43

35 Keď sa približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. 36 Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. 37 Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ 38 Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ 39 Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ 40 Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížil, opýtal sa ho: 41 „Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: “ Pane, aby som videl.“ 42 A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“ 43 A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

„Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil! Zostaň s nami, Pane!“ Amen!

Jozef Žvanda

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Komentáre sú uzavreté.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?