Veľký piatok 2021. Ježišova opustenosť na kríži a naša opustenosť

Milí priatelia! V dnešný Veľký piatok 2. apríla 2021, keď si pripomíname šestnásť rokov od odchodu pápeža sv. Jána Pavla II. do Domu Nebeského Otca, zrazu všetko stíchlo. Tu v Ružomberku je dennodenne veľký hluk a popri našej Katolíckej univerzite prejde denne desať tisícky áut z celého Slovenska a zo zahraničia. No dnes je tu...

pokračovať v čítaní

Zelený štvrtok 2021 – Deň kňazov. Modlite sa za nás!

Ahojte priatelia! Zajtra Zeleným štvrtkom vstupujeme do ústredných tajomstiev našej viery, do Veľkonočného tajomstva Pánovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. Zajtra si budeme sprítomňovať prikázanie lásky, ktoré pri Poslednej večeri dal Pán Ježiš svojim učeníkom. A my sme jeho učeníkmi. V tej istej chvíli Pán zároveň ustanovil Eucharistiu, ako chlieb večného...

pokračovať v čítaní

Veľkonočné trojdnie 2021 s diecéznym administrátorom spišskej diecézy Mons. Jánom Kubošom

Milí priatelia, odporúčame Vám sledovanie obradov Veľkonočného trojdnia so spišským diecéznym administrátorom, Mons. Jánom Kubošom, z Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Časy bohoslužieb: Zelený štvrtok –                                            17:00 hod. Veľký piatok –                                              15:00 hod. Biela sobota (Veľkonočná vigília) –         19:30 hod.   Živé prenosy bude možné...

pokračovať v čítaní

Odpustky počas Roka sv. Jozefa

Svätý Otec František umožňuje získať plnomocné odpustky v Roku sv. Jozefa pri splnení troch podmienok (sv. spoveď, prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca), ktoré sa viažu na tieto úkony: 30 minútová meditácia o modlitbe Otče náš aspoň jednodňová duchovná obnova o sv. Jozefovi vykonávanie telesných a duchovných skutkov milosrdenstva podľa vzoru sv....

pokračovať v čítaní

Veľká noc – najvýznamnejší sviatok kresťanského cirkevného roka

Veľká noc – najvýznamnejší sviatok kresťanského cirkevného roka Bratislava 29. marca (TK KBS) Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľká noc sa slávi v nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 22.03.2021. Potulky so sv. Jánom Pavlom II.: Redemptoris custos – Ochránca Vykupiteľa

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 22.03.2021, Apoštolská exhortácia sv. Jána Pavla II. Redemptoris custos – Ochránca Vykupiteľa, 15.08.1989 Povolaný byť ochrancom Vykupiteľa, „Jozef urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku“ (Mt 1, 24). Cirkevní otcovia, inšpirovaní evanjeliom, už od prvých storočí zdôrazňovali, že Jozef rovnako ako prijal láskavú starostlivosť...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 15.03.2021. Potulky so sv. Jánom Pavlom II.: Evangelium vitae

Milí mladí priatelia, Pán Ježiš v dnešnom texte evanjelia (Jn 4, 43 – 54) uzdravuje syna kráľovského úradníka, jeho otec uveril Ježišovmu slovu: „Choď, tvoj syn žije.“ (Jn 4, 48) Pán Ježiš je darca života, je sám Život. Vo svojom príhovore sa chcem venovať téme hodnoty a neporušenosti ľudského života z encykliky pápeža...

pokračovať v čítaní

Obdarujme ľudí okolo seba – napr. 89 darov, ktoré môžeme rozdávať každý deň

Ahojte, priatelia! Tento text som našiel medzi svojimi mnohými textami. Neviem, kto je jeho autorom, neviem, kedy bol napísaný, predsa je stále aktuálny a stále je to dobrá inšpirácia pre nás, ako potešiť druhých. Ja som si dovolil tento milý text jemne upraviť, a teraz Vám ho ponúkam, ako dar...

pokračovať v čítaní

O nás mužoch, ktorí máme dozrieť v zrelých mužov, milujúcich otcov

V pondelok 15. marca 2021 sme v evanjeliovej perikope stretli Ježiša opäť v Káne Galilejskej, kde pred časom na miestnej svadbe urobil svoj prvý zázrak, keď tu premenil vodu na víno, a tak mladých novomanželov zachránil od možných nepríjemností. Dnes, keď je tu Ježiš opäť, prichádza za ním istý kráľovský úradník, ktorý má v Kafarnaume...

pokračovať v čítaní

Deň počatého dieťaťa 2021: Život je dar

Deň počatého dieťaťa 2021: Život je dar Od začiatku marca prebieha na Slovensku kampaň zameraná na úctu k životu. Podujatie organizuje Fórum života spolu s dobrovoľníkmi, partnermi a podporovateľmi. Tento rok je to už 21. ročník. Podujatie vrcholí v termíne 25. marca, kedy je Deň zápasu za ľudské práva na Slovensku, Medzinárodný deň spomienky...

pokračovať v čítaní