Komentáre sú vypnuté na tento post

Aktualizované podmienky pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. (PF KU, FF KU)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Aktualizované podmienky pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. (PF KU, FF KU)

Vzhľadom na súčasnú závažnú situáciu na Slovensku a v Európe, ktorá súvisí s nebezpečným šírením vírusu Covid – 19 a po všetkých uskutočnených opatreniach, nie je možné realizovať osobnú konzultáciu s kňazom Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) nad zadaniami, ktoré sú potrebné splniť pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. Týka sa to študentov 2. roč. Bc. na Pedagogickej a Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. Vás informujeme o týchto možnostiach:

  1. Ak študent absolvoval prednášku s kňazom UPaC v počte 6 vyučovacích hodín a zároveň z ďalších aktivít získal 6 bodov je potrebné:

Z  jednej z aktivít napísať úvahu a spolu s prefoteným, resp. preskenovaným preukazom ju poslať elektronickou poštou na E-mail jedného z kňazov (robertslotka@gmail.com, jozefzvanda@gmail.com).

Úvaha má spĺňať nasledujúce podmienky: Z vybraného podujatia je potrebné vypracovať úvahu v rozsahu 1 normostrana formátu A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5., zarovnanie do bloku.

Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky!!!

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Úvaha nemôže byť iba krátkym referátom z podujatia. Takáto práca nemôže byť prijatá a musí byť prepracovaná!

 

  1. Ak študent absolvoval prednášku s kňazom UPaC v počte 6 vyučovacích hodín a zároveň z ďalších aktivít nezískal potrebný počet 6 bodov, je potrebné:

Pre získanie 2 bodov zúčastniť sa jednej svätej omše prostredníctvom TV LUX alebo počúvaním Rádia LUMEN, vypočuť si príhovor – homíliu kňaza a vypočutý príhovor spracovať do úvahy, ktorá musí spĺňať náležité kritériá.

V úvahe o rozsahu 1 normostrana formátu A 4 pre jednu kázeň, nech je uvedené: kto, kde a kedy slúžil svätú omšu s daným príhovorom, aká bola hlavná téma – myšlienka príhovoru. Túto myšlienku je potrebné spracovať do jednej úvahy. Ak študentovi chýbajú 2 body, je potrebné spracovať jednu úvahu z kázne, ak 4 body, potom potrebuje dve kázne…

  1. Ak študent absolvoval prednášku s kňazom UPaC v počte 6 vyučovacích hodín a zároveň z ďalších aktivít nezískal potrebný počet 6 bodov, avšak kresťanskú vieru nepraktizuje, je potrebné:

Pre získanie 2 bodov napísať úvahu na jednu z tém: „Kde nájsť pokoj v živote? Kde nájsť pokoj v živote? Čo je pre mňa skutočnou hodnotou?“ Ak študentovi chýbajú 2 body, je potrebné spracovať jednu úvahu, ak 4 body, potom potrebuje dve úvahy…

Každú úvahu je potrebné spracovať na 1 normostranu formátu A4, word dokument, úvodná hlavička, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5., zarovnanie do bloku.

  1. Ak študent neabsolvoval prednášku s kňazom UPaC v počte 6 vyučovacích hodín

Je potrebné, aby sa prostredníctvom elektronickej pošty skontaktoval s jedným z kňazov pre stanovenie podmienok absolvovania predmetu. (robertslotka@gmail.com, jozefzvanda@gmail.com)

Záverečné slovko:

Splnené úlohy pošlite mailom do 30. apríla 2020 na E-mailové adresy: robertslotka@gmail.com alebo jozefzvanda@gmail.com

Nedodržanie termínu má za následok zníženia hodnotenia známky!

Prosíme, dbajte na formálnu stránku, zvlášť na gramatiku. Vašu prácu konzultujte iba s jedným z kňazov.

Vážne upozorňujeme na originalitu Vašej práce. Plagiáty budú ohodnotené okamžite známkou Fx!!!

 

Vyprosujeme Vám Božiu pomoc ochranu a uisťujeme Vás o osobnej modlitbe!

V modlitbe spojení kňazi UPaC, duchovný otec Róbert Slotka a duchovný otec Jozef Žvanda.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Komentáre sú uzavreté.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?