Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

„Klaňanie sa (adorácia) je základným postojom človeka, ktorý sa uznáva za tvora pred svojím Stvoriteľom. Oslavuje veľkosť Pána, ktorý nás stvoril, a všemohúcnosť Spasiteľa, ktorý nás oslobodzuje od zla. Adorácia je hlbokým sklonením sa ducha pred „Kráľom slávy“ (Ž 24, 9-10) a úctivým mlčaním pred Bohom, ktorý „je vždy… väčší [ako my]“. Klaňanie sa trojsvätému a nanajvýš láskyhodnému Bohu nás napĺňa pokorou a dodáva našim prosbám dôveru“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi č. 2628).

Klaňanie sa Kristovi prítomnému v Eucharistii je vynikajúcou príležitosťou byť v osobnej blízkosti Božieho Syna a hľadieť mu z tváre do tváre. Tam mu môžeme odovzdať všetko.

Kaplnka sv. Alberta:

pondelok – štvrtok: 07:30 – 12:15

Večerná adorácia sa uskutočňuje raz za mesiac, vždy z piatka na sobotu. Zvyčajne sa začína sa sv. omšou o 18:00 a končí o 22:00. Spoločne sa modlíme ruženec, modlitby z breviára – vešpery, posvätné čítanie zo soboty a kompletórium. Mimo toho je priestor na individuálnu modlitbu v tichu. Adorácia je časom na kontempláciu Boha, osobnú premenu srdca a vyprosenie milostí pre našich blížnych.

 

Kostol sv. Rodiny, Ružomberok – Rybárpole:

Streda:

17:30 – 18:00

Prvý piatok: po sv. omši

Internáty

individuálne

Trojdňová adventná adorácia 3DA:

Na začiatku adventného obdobia už pravidelne v tomto čase prípravy na narodenie Božieho Syna prebieha na pôde našej KU trojdňová adorácia (3DA). Začiatok 3DA je v pondelok večer počas vysokoškolskej sv. omše. Jej súčasťou je klaňanie sa Pánu Ježišovi, prítomnému vo Sviatosti oltárnej, slávenie sv. omší, prednášky, stíšenie sa, vysluhovanie sviatosti zmierenia, spoločné stolovanie. 3DA je vhodným časom k osobnému uvažovaniu nad vlastným životom, potrebným časom modlitby za dielo našej KU.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.