Komentáre sú vypnuté na tento post

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra, FF KU, AR 2019/20

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra,

FF KU, AR 2019/20

Sústredenia zo spirituality (SZS) II. – Spiritualita dobra v dotácii dvanásť vyučovacích hodín, sa uskutočňujú v rámci vyučovania a zároveň aj účasťou na vybraných vzdelávaco-formačných podujatiach a iných aktivitách.

  1. Vyučovanie sa realizuje na PF KU (Hrabovská cesta 1) v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC), ak nie je uvedené inak, v čase 8:00 – 12:55, čiže 6 vyučovacích hodín. Obsah vyučovania tvoria prednášky, práca v skupinkách, svedectvá,  svätá omša.
  2. Ďalších 6 vyučovacích hodín absolvujú študenti v rámci účasti na vzdelávaco-formačných podujatiach, ktoré organizuje UPaC. Každý študent je povinný získať 6 bodov. Z vybraného podujatia je potrebné vypracovať úvahu v rozsahu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5.

Kompozícia úvahy

ÚVOD : Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Úvaha nemôže byť iba krátkym referátom z podujatia. Takáto práca nemôže byť prijatá na konzultáciu a musí byť prepracovaná!

 

 

Rozpis vzdelávaco-formačných podujatí a ostatných aktivít:

Prednáška spojená s diskusiou Hosť na KU (2 body). Uskutočňuje sa počas prednáškového obdobia vždy v utorok o 16:16 v Knižnici KU na 3. poschodí.

Darovanie krvi (2 body). V UPaC sa uskutoční 4.3. 2020. Je možné darovať krv aj na inom mieste, je potrebné priniesť potvrdenie.

Kurz „Žena, poznaj seba…“ (6 bodov) – prebieha v termíne 21.-22.2.2020 v UPaC. Kurz sa zameriava na teoretickú a praktickú časť pri vovedení do problematiky prirodzených metód plánovania rodičovstva. Lektorom kurzu je MUDr. František Orlovský. Na kurz je potrebné nahlásiť sa v UPaC.

Púť Wadovice – Oswienczim (4 body). Realizáciu podujatia je potrebné sledovať na plagátoch – akcia sa uskutoční v mesiaci marec 2020. Účastníci majú pripravení bohatý kultúrny a duchovný program.

Prednáška z kurzu „Škola rodiny“ (2 body). Kurz je v tomto roku zameraný na identitu muža a ženy, múdrosťou budovania vzťahu. Podujatie sa realizuje v stredu v priestoroch UPaC. Lektormi kurzu sú manželia. Prednášky budú v týchto termínoch: 19.2., 4.3., 18.3., 1.4.2020.

Modlitba chvál (2 body). Uskutočňujú sa 4.2., 3.3., 24.3., 28.4. 2020 o 19:00, v Kostole sv. Rodiny, Ružomberok-Rybárpole.

Aktuálne informácie o týchto aktivitách a prípadné zmeny je možné nájsť na web stránke www.upac.sk a na nástenkách jednotlivých fakúlt a internátov.

Študenti si preukaz môžu vyzdvihnúť v UPaC, kde je potrebné zaznačiť realizovanú aktivitu s podpisom kňaza zodpovedného za túto aktivitu. Po absolvovaní aktivít a získaní potrebného počtu bodov študenti tento preukaz odovzdajú osobne jednému z kňazov UPaC, ktorý má v UPaC službu, a zároveň ku konzultácii predstavia svoju úvahu. Potrebné je to uskutočniť najneskôr do konca prednáškového obdobia.

 Rozpis SZS II.  podľa skupín:

06.02.2020 (štvrtok)  Zu, AngAm, AngAmFi, AngAmSj,  NjTj, SjHV, SJTJ, SjVv

07.02. 020 (piatok)  Psychológia

12.02.2020 (streda) Fi, HiNv, HiGe, HiTj, AjHi, AjHv, AjNj, AjRj, AjSj, AjTj

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Komentáre sú uzavreté.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?