Aktualizované INFO o predmete Sústredenie zo spirituality I. a III. pre FF KU, PF KU a FZ KU v Zimnom semestri AR 2020-2021 ku dňu: 20.10.2020

Event details

  • pondelok | 28. septembra 2020 to pondelok | 30. novembra 2020
  • 16:42
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy a Sústredenia zo spirituality III. – Spirituality krásy na PF KU a FF KU, prednáškové obdobie Zimného semestra AR 2020/21, v čase dištančného štúdia na KU pre pandémiu Korona vírusu

 

Sústredenia zo spirituality (SZS) I. – Spiritualita pravdy a SZS III. – Spiritualita krásy v dotácii dvanásť vyučovacích hodín, sa uskutočňujú v rámci vyučovania ON LINE a zároveň v spracovaní úvahy. Vzhľadom na súčasnú situáciu pandémie Korona vírusu už nie je potrebné absolvovať iné aktivity a ani zbierať body. Potrebné je splniť nasledujúce podmienky:

  1. Absolvovať vyučovanie prostredníctvom ON LINE kurzu, do ktorého je potrebné sa zapojiť a vypočuť si pripravené prednášky a prezentácie v PowerPointe.
  2. Napísať jednu úvahy v rozsahu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou (meno a priezvisko, fakulta, ročník, odbor, názov predmetu) a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,0.

Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Návrh tém na úvahu:

Pre SZS I. je možné si zvoliť si jednu z nasledujúcich tém:: Falošné predstavy o Bohu; Falošné predstavy o človeku a o sebe samom; Poznanie Boha prostredníctvom modlitby, resp. Svätého Písma, sviatostí alebo svedectva kresťanského života alebo z osobnej skúsenosti…), Tragédia hriechu v ľudskom živote a sila Božieho milosrdenstva; Téma z jednej z prednášok z cyklu Hosť na KU, Téma, ktorá sa dotýka filmu v rámci Filmového večera v UPaC.

Pre SZS III.: Predmanželská čistota stále aktuálna a nadčasová…; Sviatostné manželstvo – jedná duša a jedno srdce spojené s Kristovým srdcom; Sviatostné manželstvo vs. Život bez záväzkov; Vernosť v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj v chorobe; Cena priateľov – o priateľstve; Odpustenie a milosrdenstvo na každodennom stole rodinného života, Téma z jednej z prednášok z cyklu Hosť na KU, Téma, ktorá sa dotýka filmu v rámci Filmového večera v UPaC.

Úvahu je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom čím skôr, avšak najneskôr do 10 dní od termínu absolvovania predmetu na adresu kňaza, ktorý moderuje Sústredenie zo spirituality Vašej skupiny.

Pri úvahe budeme hodnotiť obsahovú stránku (správnosť zvládnutia danej témy), formálnu stránku (štruktúru práce, gramatika, úprava práce) a originalitu práce (otázka plagiátorstva).

Vyprosujem Vám Božiu pomoc a ochranu! V modlitbe spojený PaedDr. Róbert Slotka, PhD., správca Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku.

Ako má vyzerať seminárna práca pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality? Nájdete to tu:

Informácia pre študentov, ktorí už absolvovali vyučovanie:

1.roč, Bc. štúdium

Na uzatvorenie predmetu Sústredenia zo spirituality I. – Spiritualita pravdy je potrebné, aby ste vypracovali  jednu úvahu v rozsahu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou (meno a priezvisko, fakulta, ročník, odbor, názov predmetu) a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,0. Je možné si zvoliť si jednu z nasledujúcich tém: Falošné predstavy o Bohu; Falošné predstavy o človeku a o sebe samom; Poznanie Boha prostredníctvom modlitby, resp. Svätého Písma, sviatostí alebo svedectva kresťanského života alebo z osobnej skúsenosti…), Tragédia hriechu v ľudskom živote a sila Božieho milosrdenstva; Téma z jednej z prednášok z cyklu Hosť na KU, Téma, ktorá sa dotýka filmu v rámci Filmového večera v UPaC.Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Úvahu je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom čím skôr, avšak najneskôr do 10 dní od termínu absolvovania predmetu na adresu, kňaza, ktorý moderuje Sústredenie zo spirituality Vašej skupiny.

Pri úvahe budeme hodnotiť obsahovú stránku (správnosť zvládnutia danej témy), formálnu stránku (štruktúru práce, gramatika, úprava práce) a originalitu práce (otázka plagiátorstva).

Vyprosujem Vám Božiu pomoc a ochranu! V modlitbe spojený PaedDr. Róbert Slotka, PhD., správca Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku.

Ako má vyzerať seminárna práca pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality? Nájdete to tu:

Informácia pre študentov, ktorí už absolvovali vyučovanie:

1.roč., Mgr. štúdium

Na uzatvorenie predmetu Sústredenia zo spirituality III. je potrebné, aby ste vypracovali  jednu úvahu v rozsahu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou (meno a priezvisko, fakulta, ročník, odbor, názov predmetu) a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,0. Je možné si zvoliť si jednu z nasledujúcich tém: Predmanželská čistota stále aktuálna a nadčasová…; Sviatostné manželstvo – jedná duša a jedno srdce spojené s Kristovým srdcom; Sviatostné manželstvo vs. Život bez záväzkov; Vernosť v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj v chorobe; Cena priateľov – o priateľstve; Odpustenie a milosrdenstvo na každodennom stole rodinného života, Téma z jednej z prednášok z cyklu Hosť na KU, Téma, ktorá sa dotýka filmu v rámci Filmového večera v UPaC.

Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Úvahu je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom čím skôr, avšak najneskôr do 10 dní od termínu absolvovania predmetu na adresu, kňaza, ktorý moderuje Sústredenie zo spirituality Vašej skupiny.

Pri úvahe budeme hodnotiť obsahovú stránku (správnosť zvládnutia danej témy), formálnu stránku (štruktúru práce, gramatika, úprava práce) a originalitu práce (otázka plagiátorstva).

Vyprosujem Vám Božiu pomoc a ochranu! V modlitbe spojený PaedDr. Róbert Slotka, PhD., správca Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku.

Ako má vyzerať seminárna práca pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality? Nájdete to tu:

 

Všeobecný rozpis SZS, ZS AR 2020-21

 29.9.2020 (utorok), 13:00 – 17:55, priestory FZ – 208, FZ – 1.Bc, OŠ (35), 1. skupina – JŽ

29.9.2020 (utorok), 13:00 – 17:55, priestory FZ – org. sieň, FZ – 1.Bc, OŠ (35), 2. skupina – RS

30.9.2020 (streda), 8:00 – 13:00, priestory UPaC, FZ – 1.Mgr, Fyzio (18) – RS

1.10.2020 (štvrtok), 8:00 – 11:15, priestory FZ – org. sieň, FZ – 1.Bc, OŠ ext (35), 2. skupina – RS

1.10.2020 (štvrtok), 8:00 – 13:00, priestory FZ – R102, FZ – 1.Bc, Fyzio (30) a LVM (7) – JŽ

6.10.2020 (utorok), 13:00 – 17:55, priestory FZ – 208, FZ – 1.Bc, OŠ (35), 1. skupina – JŽ

6.10.2020 (utorok), 13:00 – 17:55, priestory FZ – org. sieň, FZ – 1.Bc, OŠ (35), 2. skupina – RS

7.10.2020 (streda), 8:00 – 13:00, priestory UPaC, FZ – 1.Mgr, Fyzio (18) – RS

8.10.2020 (štvrtok), 8:00 – 13:00, priestory FZ – R102, FZ – 1.Bc, Fyzio (30) a LVM (7) – JŽ

8.10.2020 (štvrtok), 8:00 – 13:00, priestory UPaC, FZ – 1.Bc, UZS (43) – RS

13.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, priestory UPaC, FZ – 1.Bc, Rad (35) – JŽ

13.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., FF – 1. Bc; AjGe, AjNj, AjSj, AjTj, HiTj, SjTj, AjFi – RS

15.10.2020 (štvrtok), 8:00 – 13:00, priestory UPaC, FZ – 1.Bc, UZS (43) – RS

20.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, priestory UPaC, FZ – 1.Bc, Rad (35) – JŽ

20.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., FF – 1. Bc; HiSj, AjHi, HiNv, HiGe, SjBi, SjFi, SjNv, SjVv, ZU, HiSj –  RS (-1 ZU, -1 HiGe)

27.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, priestory UPaC, FF – 1.Bc, Psy – JŽ

27.10.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., FF – 1. Mgr; AjNj, AjSj, Fi, HiFi, Hi, HiSj, NjSj, SjFi, FiHi, AjHv, AjNj, AjTj, FiNv, HiGe, HiNv, NjNv, SjNv – RS

03.11.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, priestory UPaC, FF – 1. Bc; AjHv, AjAmFi, AjAmHi, AjAmSj, AjAm, FiHi, FiNv, Fi, AjVv – RS (-3 AjAm)

03.11.2020 (utorok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., FF – 1. Mgr;  Psy, ZU – JŽ (-1 ZU)

 

Rozpis SZS I. pre 1. r. Bc – Pedagogická fakulta v Ružomberku:

09.10.2020 (piatok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., PEP 1.skupina (64) – JŽ

15.10.2020 (štvrtok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., PEP 2.skupina (30),  Ped , ŠP , SP, Ge – Nv, Nv – Hi – J. Žvanda

16.10.2020 (piatok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II.; Bi – Hv, Bi – Ch, Bi – Sj, Bi – Ge, Bi – Hi, Bi – Vv, Ge – Aj, Ge – In, Ge – Nj, Ge – Sj, Ge – Vv, Ch – Sj, VvJ, Vv – Aj, Vv – Nj   – J. Žvanda

22.10.2020 (štvrtok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II.;  TvJ,  Tv – Aj, Tv – Bi, Tv –Ge, Tv – Hi, Tv – Ch, Tv – In, Tv – Rj, Tv – Tj, InfJ, In – Aj, In – Hi, Ma Fi, Ma – Hv, Ma – In, Ma – Nv, Ma – Nj, Ge – Ma, RjJ, Rj – Aj, Rj – Bi, Rj – Tj, Tj – Aj, Hv – Sp, Hv – Kl, Hv – Aj  – R. Slotka

21.11.2020 (sobota), 8:00 – 11:00, Aula Jána Pavla II., PF – I. Bc, ext – RS

28.11.2020 (sobota), 8:00 – 11:00, A 129, PF – I. Mgr, ext – RS

 

Rozpis SZS III.  pre 1. r. MgrPedagogická fakulta v Ružomberku:

23.10.2020 (piatok), 8:00 – 13:00, Aula Jána Pavla II., UPV – JŽ

29.10.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, Aula Jána Pavla II.; Hv – Sp, Bi – Aj, Bi – Sj, Bi – Hi, Bi – Ge, SP, Rj – Bi, Rj – Tj, Rj – Ge, Rj – Hv, Tj – Aj, Tj – Nv, NvJ, Nv – Bi, Nv – Vv, Vv – Sj, Ma – In, Inf J, Ge – Aj, Ge – Hi, Ge – Hv, Ge – Nv, Ge – Sj – J. Žvanda

Externisti:

05.12.2020 (sobota), 8:00 – 11:00, A 129  – R. Slotka

 

Rozpis SZS I.  pre 1. r. Bc – Inštitút Š. Nahálku v Poprade:

05.11.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 1. sk (27) – J. Žvanda

05.11.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 2. sk (27) – R. Slotka 06.11.2020 (piatok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 1. sk (27) – J. Žvanda

06.11.2020 (piatok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 2. sk (27) – R. Slotka Externisti:

14.11.2020 (sobota), 8:00 -11:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 6 – R. Slotka

 

Rozpis SZS III. pre 1. r. Mgr – Inštitút Š. Nahálku v Poprade:

09.11.2020 (pondelok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 1. sk (31) – J. Žvanda

09.11.2020 (pondelok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 2. sk (32) – R. Slotka

10.11.2020 (utorok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 1. sk (31) – J. Žvanda 10.11.2020 (utorok), 8:00 -13:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 2. sk (32) – R. Slotka

Externisti:

14.11.2020 (sobota), 8:00 -11:00, priestory Inštitútu Š. Nahálku, Man – 20 – J. Žvanda

Rozpis SZS I.  pre 1. r. Bc – Inštitút J. Páleša v Levoči:

19.11.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 1. sk (24)  – J. Žvanda

19.11.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 2. sk (24)  – R. Slotka

24.11.2020 (utorok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 1. sk (24)  – J. Žvanda

24.11.2020 (utorok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 2. sk (24)  – R. Slotka Externisti:

28.11.2020 (sobota), 8:00 -11:00, priestory J. Páleša v Levoči – 85  – R. Slotka

Rozpis SZS III. pre 1. r. Mgr – Inštitút J. Páleša v Levoči:

26.11.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 1. sk (17)  – J. Žvanda

26.11.2020 (štvrtok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 2. sk (17)  – R. Slotka

27.11.2020 (piatok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 1. sk (17)  – J. Žvanda

27.11.2020 (piatok), 8:00 -13:00, priestory J. Páleša v Levoči, 2. sk (17)  – R. Slotka

Externisti:

28.11.2020 (sobota), 8:00 -11:00, priestory J. Páleša v Levoči – 58  – J. Žvanda

 

Spracoval: PaedDr. Róbert Slotka, PhD., Duchovný správca UPaC

 

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy

a Sústredenia zo spirituality III.- Spirituality krásy na  PF a FF KU, AR 2020/21

 

Sústredenia zo spirituality (SZS) I. – Spiritualita pravdy v dotácii dvanásť vyučovacích hodín, sa uskutočňujú v rámci vyučovania a zároveň aj účasťou na vybraných vzdelávaco-formačných podujatiach a iných aktivitách.

  1. Vyučovanie sa realizuje na PF KU (Hrabovská cesta 1) v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC), resp. v Aule Jána Pavla II., ak nie je uvedené inak, v čase 8:00 – 12:55, čiže 6 vyučovacích hodín. Obsah vyučovania tvoria prednášky, práca v skupinkách, svedectvá,  svätá omša.
  2. Ďalších 6 vyučovacích hodín absolvujú študenti v rámci účasti na vzdelávaco-formačných podujatiach, ktoré organizuje UPaC. Každý študent je povinný získať 6 bodov. Z vybraného podujatia je potrebné vypracovať  jednu úvahu v rozsahu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5.

Kompozícia úvahy

ÚVOD : Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Rozpis vzdelávaco-formačných podujatí a ostatných aktivít:

Prednáška spojená s diskusiou Hosť na KU (2 body). Uskutočňuje sa počas prednáškového obdobia vždy v utorok o 16:16 v Knižnici KU na 3. poschodí.

Vysokoškolská mládežnícka sv. omša (2 body). Svätá omša prebieha v pondelok o 19:30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža (Jezuitský kostol na Nám. A. Hlinku).

Darovanie krvi (2 body). Krv je možné darovať v transfúznych staniciach, je potrebné priniesť potvrdenie.

Filmový večer (2 body). Prebieha v priestoroch UPaC o 19:00, sledujte oznamy UPaC .

Modlitba Chvál (2 body). Uskutočňuje sa v Kostole sv. Rodiny, Ružomberok-Rybárpole v utorok o 19:00 raz v mesiaci (sledujte oznamy).

Absolvovanie Alfa kurzu (6 bodov) – prebieha pravidelne v stredu o 19:00 v priestoroch UPaC od 7.10.2020. Kurz je zameraný na „refresh“ a objavenie, resp. znovuobjavenie daru viery.

Kurz Budujeme vzťah, ako ďalej (6 bodov) – prebieha v termíne 23.-25.10.2020. Presné informácie budú uvedené na plagáte. Kurz sa zameriava na správne budovanie vzťahu, ktorý smeruje do manželstva. Lektormi sú manželia, absolventi KU.

Víkendový pobyt u benediktínov v Kláštore Premenenia Pána v Sampore (6 bodov) – uskutoční sa v termíne 20.-22.11.2020. Účastníci majú príležitosť zúčastniť sa na obohacujúcej skúsenosti života s benediktínmi.

Aktuálne informácie o týchto aktivitách a prípadné zmeny je možné nájsť na web stránke www.upac.sk a na nástenkách jednotlivých fakúlt a internátov.

Študenti si preukaz môžu vyzdvihnúť v UPaC, kde je potrebné zaznačiť realizovanú aktivitu s podpisom kňaza zodpovedného za túto aktivitu. Po absolvovaní aktivít a získaní potrebného počtu bodov študenti tento preukaz v čase konzultačných hodín odovzdajú osobne jednému z kňazov UPaC, ktorý má v UPaC službu, a zároveň v rámci krátkeho kolokvia predstavia svoju úvahu. Potrebné je to uskutočniť najneskôr do konca prednáškového obdobia zimného semestra AR 2020-21.

 

 

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?