7. Nedeľa A, 19.02.2023, Buďte svätí… buďte dokonalí…

Pán povedal Mojžišovi: „Prehovor k celej pospolitosti Izraelových synov a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý (Lv 19, 1-2). „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48) Krátko pred vstupom do veľkého pôstneho obdobia nám dnes zaznieva Božie slovo, ktoré môže byť...

pokračovať v čítaní

5. Nedeľa A 2023, trikrát „S“ – Soľ, svetlo a sneh

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?… Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť… Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 13-16). Dnes v evanjeliu...

pokračovať v čítaní