4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera 2022. Vedzte, že náš Pán je Boh…

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. Tento Žalm č. 100 nám...

pokračovať v čítaní