3. Adventná nedeľa, C 2021, Čo to len bude? Čo len bude?

Od malička sme celá rodina vždy začiatkom júla putovali na mariánsku horu do Levoče, kde sa v tom čase konala tradičná levočská púť z príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie. Rodičia nás tak už od útleho veku viedli k úcte k nebeskej Matke, ktorá na tomto posvätnom mieste je odpradávna vzývaná ako Levočská Matka. Moji...

pokračovať v čítaní

Advent 2021 – pár slov o Advente

Advent – príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Advent nám pripomína,...

pokračovať v čítaní