27. Nedeľa B 2021. Opustiť, priľnúť, byť jedným telom…

„Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2, 24) Až dvakrát v dnešnej Bohoslužbe slova zaznieva táto veta. V prvom čítaní z Knihy Genezis po Adamovom úžase nad krásou ženy a jeho výkrikom: „Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať Mužena, lebo...

pokračovať v čítaní