31. Nedeľa B 2021. Homo viator a najzákladnejšie pravidlo života.

Homo viator! Homo viator! Človek pútnik, putujúci človek, putujúci z tmy do svetla, z chaosu pozemského sveta do večnosti. Sme pútnici! A koľko sa naputujeme a nacestujeme v tomto modernom svete. V tomto našom putovaní si preto uvedomujeme zmysel dopravných predpisov, ktoré pre nás nie sú cieľom, ale prostriedkom, ako prísť šťastne do cieľa,...

pokračovať v čítaní

30. nedeľa B 2021, Čo chceš, čo vlastne chcem, čo vlastne chceme?

Čo chceš? Čo chcete? Čo chceš, aby som ti urobil? Čo chcete, aby som Vám urobil? Čo vlastne chceme? Čo vlastne chceme? Tieto navlas podobné otázky, len prvá vyrieknutá v jednotnom a druhá v množnom čísle, sú otázkami, ktorými Ježiš odpovedá na prosbu žiadateľov. „Čo chceš, aby som ti urobil?“, je odpoveďou na...

pokračovať v čítaní

18.10.2021, Sv. Lukáš evanjelista, apoštol, sviatok. Namaľovať Máriin duchovný obraz vo svojom srdci

„Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela a tvoji svätí nech ťa velebia. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva a o tvojej moci nech hovoria…“ (Ž 145, 10-11) Ako svojim životom velebil Boha svätec dnešného dňa, Sv. Lukáš? Sv. Lukáš, evanjelista, (+ okolo r. 80 po Kr.) sa narodil pravdepodobne v sýrskom pohanskom meste...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, 11.10.2021. O Jozefových snoch a našich snoch

Evanjelium – ľudia, ktorí nevidia hlbšie, nevidia v Ježišovi Kristovi kohosi viac. Bažia iba po senzáciách. Veľmi sú preto ochudobnení. Ak by spoznali Ježiša, objavili by baňu lásky, ktorá je nevyčerpateľná, v ktorej možno vždy znova naďabiť na novú žilu zlata, stále oživujúcu život a inšpirujúcu. Ich neschopnosť vidieť hlbšie spôsobuje ich sleposť,...

pokračovať v čítaní