Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archanjelov, 29.09.2021

KKC 328 Jestvovanie duchovných, netelesných bytostí, ktoré Sväté písmo zvyčajne volá anjelmi, je pravda viery. KKC 330 Pretože sú čisto duchovné stvorenia, majú rozum a vôľu: sú to osobné a nesmrteľné stvorenia. Dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné stvorenia. KKC 329 Svätý Augustín o nich hovorí: „,Anjel‘… je názov služby, nie prirodzenosti....

pokračovať v čítaní