Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archanjelov, 29.09.2021

KKC 328 Jestvovanie duchovných, netelesných bytostí, ktoré Sväté písmo zvyčajne volá anjelmi, je pravda viery. KKC 330 Pretože sú čisto duchovné stvorenia, majú rozum a vôľu: sú to osobné a nesmrteľné stvorenia. Dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné stvorenia. KKC 329 Svätý Augustín o nich hovorí: „,Anjel‘… je názov služby, nie prirodzenosti....

pokračovať v čítaní

25. nedeľa B 2021. Vidieť hlbší zmysel…

„Pandémia je skúškou našich čias. Naučila nás, aké je ľahké sa rozdrobiť, hoci sme v rovnakej situácii, a myslieť len sa seba. Začnime teda od uznania, že všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať, ako jednotlivci ani ako národy. Prijmime túto krízu ako „výzvu prehodnotiť náš...

pokračovať v čítaní

Na stretnutie s Františkom treba ísť!

Ahojte, priatelia!  Z nášho Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) Vás všetkých srdečne pozdravujeme a zároveň z plného hrdla kričíme: „Na stretnutia s pápežom Františkom u nás na Slovensku treba ísť!“ Pápež je Námestníkom Ježiša Krista na zemi. V súčasnosti je najväčšou morálnou osobnosťou a zároveň možno...

pokračovať v čítaní