33. Nedeľa A 2020, Ako byť navždy krásny a prísť do neba

V rámci predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy, ktorý je súčasťou štúdia v prvom ročníku vo všetkých bakalárskych programoch na Katolíckej univerzite v Ružomberku, majú študenti úlohu vypracovať esej na tému: „Čo prináša pokoj do môjho života?“ Zamýšľali Ste sa už Vy niekedy nad tým, čo Vám prináša pokoj? Odpovede...

pokračovať v čítaní