Aktualizované informácie o Sústredeniach zo spirituality pre Filozofickú fakultu KU v Ružomberku, Zimný semestre AR 2020-2021

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy a Sústredenia zo spirituality III.- Spirituality krásy na  FF KU, AR 2020/21   Sústredenia zo spirituality (SZS) I. – Spiritualita pravdy v dotácii dvanásť vyučovacích hodín, sa uskutočňujú v rámci vyučovania a zároveň aj účasťou na vybraných vzdelávaco-formačných podujatiach a iných aktivitách. Vyučovanie sa realizuje na...

pokračovať v čítaní

Pozvánka na Alfa Kurz

Srdečne Vás pozývame na evanjelizačný kurz pod názvom: Alfa Kurz, ktorý začína 14.10.2020 o 19.00. Kurz je určený pre študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Okrem spoločného spoznávania Krista a základov kresťanstva, chceme sa navzájom aj my, počas desiatich stretnutí v tomto zimnom semestri AR 2020-2021, spoznávať, spolu hovoriť, zdieľať sa,...

pokračovať v čítaní

Sobota 03.10.2020, Modlitba svätého ruženca. O tajomstvách svetla

Ak prejdeme od Ježišovho detstva a skrytého života v Nazarete k jeho verejnému životu, naše rozjímanie nás privedie k tajomstvám, ktoré môžeme nazvať tajomstvami svetla. Vskutku najväčším tajomstvom Krista je to, že je svetlom. On je „svetlo sveta“ (Jn 8, 12). No táto pravda sa objavuje najmä počas rokov jeho...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, 28.09.2020. Kazateľ: o. Jozef Žvanda. Téma: Apoštolský list pápeža, sv. Jána Pavla II. Rosarium Virginis Mariae – Ruženec Panny Márie

V Novembri 1989 sa začal rúcať totalitný systém – komunizmus, ktorý zotročoval slobodných ľudí, bránil im slobodne myslieť a rásť, dlhých štyridsať rokov rozdeľoval ľudí a Európu na Východnú a Západnú. Zato, že toto všetko je už za nami, vďačíme aj pápežovi, sv. Jánovi Pavlovi II:, veľkému obrancovi ľudskej dôstojnosti, hlbokému adorátorovi...

pokračovať v čítaní

Vysokoškolská svätá omša, 21.09.2020. Kazateľ: o. Róbert Slotka, Téma: Encyklika sv. Jána Pavla II. – Redemptor hominis – Vykupiteľ človeka

  Na potulkách so sv. Jánom Pavlom II.: Redemptor hominis Milí mladí priatelia, bratia a sestry, chcem vás srdečne pozvať, aby sme vstúpili akoby do jaskynného systému múdrosti a plnosti pravdy v živote Jána Pavla II. Redemptor hominis (15.3.1979, 1. pôstna nedeľa, 58. rok života pápeža) je programovou encyklikou pontifikátu sv. otca....

pokračovať v čítaní