15. september 2020, Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska. Prečo dobrí ľudia tak často opúšťajú Ježiša?

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 25-27) V duchu dnes, na sviatok Sedembolestnej...

pokračovať v čítaní

14. September 2020, Povýšenie svätého Kríža. Pohliadnuť na Kristov kríž s láskou.

Roku 326 sv. Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, našla v Jeruzaleme kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus, Boží Syn. Cisár dal v roku 335 na tomto mieste postaviť veľkolepú Baziliku, kde bola umiestnená časť Kristovho kríža. Druhá časť putovala do Crihradu, sídla rímskych cisárov. Cisár Konštatín Veľký si z nej ponechal iba časť...

pokračovať v čítaní