23. Nedeľa A 2020, „A čo je teba do mňa? Čo sa staráš o mňa?“

 „A čo je teba do mňa? Čo sa staráš o mňa? Nemiešaj sa do mňa, to je moja vec! Som už dospelý a môžem si robiť, čo chcem. Daj mi pokoj! Dajte mi všetci pokoj!“ Ako často zaznievajú takéto alebo podobné slová a vety v našom živote. Ako často zaznievajú z našich úst… No ponad...

pokračovať v čítaní