Sviatok Kristovho Najsvätejšieho Tela a Krvi 2020

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Dnes, na slávnosť Kristovho Najsvätejšieho Tela a Krvi sa v evanjeliu dostávame do Kafarnaumskej synagógy k Ježišovej reči o Eucharistii, ku ktorej prichádza Ježiš spontánne hneď potom, ako zázračne nasýti veľké zástupy a oni sa ho chcú zmocniť a urobiť ho...

pokračovať v čítaní