Slovo z Kaplnky. Streda 03.06.2020, Článok č. 2 z KKC

Prvý článok Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) končí slovami: „….Blažený Boh poslal v plnosti času svojho Syna ako Vykupiteľa a Spasiteľa. V ňom a skrze neho volá ľudí, aby sa v Duchu Svätom stali jeho adoptovanými deťmi, a teda aj dedičmi jeho blaženého života.“ V druhom článku KKC ďalej čítame: „Aby toto...

pokračovať v čítaní