Veľký piatok 2021. Ježišova opustenosť na kríži a naša opustenosť

Milí priatelia! V dnešný Veľký piatok 2. apríla 2021, keď si pripomíname šestnásť rokov od odchodu pápeža sv. Jána Pavla II. do Domu Nebeského Otca, zrazu všetko stíchlo. Tu v Ružomberku je dennodenne veľký hluk a popri našej Katolíckej univerzite prejde denne desať tisícky áut z celého Slovenska a zo zahraničia. No dnes je tu...

pokračovať v čítaní...

Zelený štvrtok 2021 – Deň kňazov. Modlite sa za nás!

Ahojte priatelia! Zajtra Zeleným štvrtkom vstupujeme do ústredných tajomstiev našej viery, do Veľkonočného tajomstva Pánovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. Zajtra si budeme sprítomňovať prikázanie lásky, ktoré pri Poslednej večeri dal Pán Ježiš svojim učeníkom. A my sme jeho učeníkmi. V tej istej chvíli Pán zároveň ustanovil Eucharistiu, ako chlieb večného...

pokračovať v čítaní...

Veľkonočné trojdnie 2021 s diecéznym administrátorom spišskej diecézy Mons. Jánom Kubošom

Milí priatelia, odporúčame Vám sledovanie obradov Veľkonočného trojdnia so spišským diecéznym administrátorom, Mons. Jánom Kubošom, z Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Časy bohoslužieb: Zelený štvrtok –                                            17:00 hod. Veľký piatok –                                              15:00 hod. Biela sobota (Veľkonočná vigília) –         19:30 hod.   Živé prenosy bude možné...

pokračovať v čítaní...

Odpustky počas Roka sv. Jozefa

Svätý Otec František umožňuje získať plnomocné odpustky v Roku sv. Jozefa pri splnení troch podmienok (sv. spoveď, prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca), ktoré sa viažu na tieto úkony: 30 minútová meditácia o modlitbe Otče náš aspoň jednodňová duchovná obnova o sv. Jozefovi vykonávanie telesných a duchovných skutkov milosrdenstva podľa vzoru sv....

pokračovať v čítaní...

Veľká noc – najvýznamnejší sviatok kresťanského cirkevného roka

Veľká noc – najvýznamnejší sviatok kresťanského cirkevného roka Bratislava 29. marca (TK KBS) Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľká noc sa slávi v nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky...

pokračovať v čítaní...

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 22.03.2021. Potulky so sv. Jánom Pavlom II.: Redemptoris custos – Ochránca Vykupiteľa

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 22.03.2021, Apoštolská exhortácia sv. Jána Pavla II. Redemptoris custos – Ochránca Vykupiteľa, 15.08.1989 Povolaný byť ochrancom Vykupiteľa, „Jozef urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku“ (Mt 1, 24). Cirkevní otcovia, inšpirovaní evanjeliom, už od prvých storočí zdôrazňovali, že Jozef rovnako ako prijal láskavú starostlivosť...

pokračovať v čítaní...

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 15.03.2021. Potulky so sv. Jánom Pavlom II.: Evangelium vitae

Milí mladí priatelia, Pán Ježiš v dnešnom texte evanjelia (Jn 4, 43 – 54) uzdravuje syna kráľovského úradníka, jeho otec uveril Ježišovmu slovu: „Choď, tvoj syn žije.“ (Jn 4, 48) Pán Ježiš je darca života, je sám Život. Vo svojom príhovore sa chcem venovať téme hodnoty a neporušenosti ľudského života z encykliky pápeža...

pokračovať v čítaní...

O nás mužoch, ktorí máme dozrieť v zrelých mužov, milujúcich otcov

V pondelok 15. marca 2021 sme v evanjeliovej perikope stretli Ježiša opäť v Káne Galilejskej, kde pred časom na miestnej svadbe urobil svoj prvý zázrak, keď tu premenil vodu na víno, a tak mladých novomanželov zachránil od možných nepríjemností. Dnes, keď je tu Ježiš opäť, prichádza za ním istý kráľovský úradník, ktorý má v Kafarnaume...

pokračovať v čítaní...

Deň počatého dieťaťa 2021: Život je dar

Deň počatého dieťaťa 2021: Život je dar Od začiatku marca prebieha na Slovensku kampaň zameraná na úctu k životu. Podujatie organizuje Fórum života spolu s dobrovoľníkmi, partnermi a podporovateľmi. Tento rok je to už 21. ročník. Podujatie vrcholí v termíne 25. marca, kedy je Deň zápasu za ľudské práva na Slovensku, Medzinárodný deň spomienky...

pokračovať v čítaní...

V Roku sv. Jozefa o sv. Jozefovi, o jeho tmavej noci, o našich tmavých nociach a krízach

Milí priatelia! Od 8. decembra 2020 prežívame Rok sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Osobnosť sv. Jozefa nás môže všetkých povzbudiť, inšpirovať a zároveň náš Boh nás môže na príhovor sv. Jozefa aj uzdraviť, môže uzdraviť naše hrdé mužské srdcia, rovnako ako môže uzdraviť aj neraz ranené srdcia mnohých dievčat a žien....

pokračovať v čítaní...

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 08.03.2021, Apoštolský list sv. Jána Pavla II. Parati Semper – Vždy pripravení, chlapcom a dievčatám celého sveta

Bol som gymnazistom, tretiakom a chýbali mi necelé štyri mesiace k tomu, aby som dovŕšil svojich vysnívaných osemnásť, keď 31. marca, na Kvetnú nedeľu čiže na Nedeľu utrpenia Pána v roku 1985, v siedmom roku pontifikátu, vtedajší pápež sv. Ján Pavol II. zverejnil Apoštolský list, ktorý významne poznačil smerovanie Cirkvi v budúcnosti,...

pokračovať v čítaní...

3. Pôstna nedeľa B 2021. O Jeruzalemskom chráme, o novom Duchovnom chráme, o našich zatvorených kostoloch a o nás…

Ahojte priatelia! Slávime už Tretiu pôstnu nedeľu, sme tak už v podstate v polovici celého pôstneho obdobia. V Bohoslužbe slova dnes spolu s Ježišom vstupujeme do Jeruzalemského chrámu, do tak prevzácneho chrámu židovského národa. Sem po stáročia prichádzali celé generácie mladých aj starých s modlitbou na perách, s túžbou byť ešte bližšie pri Bohu, so slovom...

pokračovať v čítaní...

Apoštolská cesta pápeža Františka do Iraku, 2. deň

Príhovor pápeža v irackom Ure: Ako Abrahám hľaďme na nebo a kráčajme po zemi V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka, ktorý predniesol na medzináboženskom stretnutí v sobotu 6. marca 2021 v abrahámovskom Ure v Iraku. Drahí bratia a sestry, toto požehnané miesto nás privádza k počiatkom, ku zdrojom Božieho diela,...

pokračovať v čítaní...

Patriarcha Sako pred návštevou pápeža v Iraku: Sme uprostred tunela

Chaldejský patriarcha Babylónie kardinál Sako hovorí o nádeji, akú prináša Iraku návšteva pápeža Františka, ktorá sa začne už o týždeň. „Nebude to oslavovanie“, „nachádzame sa uprostred tunela“, hovorí o stave krajiny a osobitne ťažkej situácii zdecimovanej kresťanskej menšiny. Kardinál Louis Raphael Sako je od roku 2013 čelným predstaviteľom Chaldejskej katolíckej...

pokračovať v čítaní...

Prosíme, podporte nás!

Pomôžte nám modlitbou, obetou a finančným darom. Prosíme, pošlite nám  iba 2 Eurá mesačne. Prosíme, zadajte si to do trvalého príkazu. Veľmi nám to pomôže! Veľmi Vám ďakujeme!

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
IČO: 50439286
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN SK8809000000005040576744

Sviatosť zmierenia a duchovné rozhovory na KU v Ružomberku v čase druhej vlny pandémie Korona vírusu

Ak sa chcete vyspovedať, sme Vám k dispozícii každý deň počas pracovných dní  o 11.15 alebo o 12.50 v priestoroch UPaC . Telefonicky si môžme dohodnúť aj iný termín. Volajte nám na tieto telefónne čísla:

o. Róbert Slotka: +421 918 337 449

o. Jozef Žvanda: +421 918 722 142

 

Deň počatého dieťaťa 2021: Život je dar

Podporte nás s 2%-nou daňou _ Prosba o pomoc

Sledujte nás NAŽIVO na FB: UPaC Ružomberok. Na NEŽIVO - YOU TUBE: UPaC Vzdelávanie

Milí priatelia! Všetkých Vás s láskou pozdravujeme. Každý deň nás môžete sledovať na Facebooku na adrese: UPaC Ružomberok.

V pondelok: o 19.30 Vysokoškolská mládežnícka svätá omša

Streda: 19.00 Krížová cesta

Pondelok - štvrtok: 21.00 Večerné slovko, 21.15 Večerná dvadsať minútová adorácia pred Eucharistickým Kristom

Piatok - nedeľa: 21.00  Večerná dvadsať minútová adorácia pred Eucharistickým Kristom

Môžete sa duchovne prepojiť a zároveň posielať úmysly, na ktoré sa budeme modliť.

Ahojte! Pokoj a dobro! Vaši kňazi z UPaC

Video slovko z UPaC

33.Apoštolská cesta pápeža Františka do Iraku. Modlime sa za túto apoštolskú cestu a za pápeža Františka

Podporte nás s 2%-nou daňou

Pôst na Katolíckej univerzite 2021

 

Spoločné posolstvo KBS pre veriacich na pôstne obdobie 2021

Rok sv. Jozefa

Modlitba za Slovensko, 28.10.2020

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

 Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Pozvanie vstúpiť do vzťahu k Bohu. Vstúp do našej Kaplnky!

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru. Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava. Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen. Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Obišovská Panna Mária

Modlitba k Obišovskej Panne Márii

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

 

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17

Modlitba za mládež

Nebeský Otec, daj mladým ľuďom odvahu napĺňať život láskou

a urobiť zo seba dar pre druhých. Daj im silu uskutočňovať trvalý záväzok lásky

v stave, do ktorého ich voláš - či už v manželstve, v kňazstve alebo v zasvätenom živote, aby tvoja

Cirkev žiarila krásou všetkých povolaní a darov a pomáhala tak premieňať tento svet.“ „Amen“

Imprimatur: Mons. Marián Chovanec, č. 57/2018, Banská Bystrica 17.1.2018

 

apríl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
« mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Pozri aj našu
galériu

zobraziť galérie